Plaatselijk Belang De Eendracht

als een brug tussen bevolking en overheid

Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt, buiten de vakantieperiode, eenmaal per maand samen voor de bestuursvergadering. Ingekomen stukken worden behandeld en waar nodig wordt besproken welke actie ondernomen gaat worden en door wie.
De vergadering wordt geleid door voorzitter Jos Hettinga en secretaris Fenny Suurd maakt de notulen.

Bestuur Jos Hettinga Jos Hettinga
Voorzitter
Sinds 29-april-2010Tel: 0561-433285
Email: j.hettinga@frieslandklus.nl
 Fenny Suurd Fenny Suurd
Secretaris
Sinds 23 april 2015 Tel: 06-50253316
Email: maileendracht@gmail.com
Jan Driesse
Bestuurslid
Sinds 21 april 2019 Tel: 06-55364848
Email: j.driesse@home.nl
 Bestuur_JanBekhof Jan Bekhof
Vice-voorzitter
Sinds 1-mei-1991 Email: j.bekhof@ziggo.nl
Edwin Delfsma
Bestuurslid
Sinds 17 december 2019 Tel: 06-40538554
Email: edwin221172@gmail.com
 Bestuur_HannieVogelzang Hannie Vogelzang
Bestuurslid
Sinds 29-april-2010 Tel: 0561-431395
Email: jhvogelzang45@gmail.com
Jan Ophof
Penningmeester
Sinds 1 september 2017 Tel: 0561-431189
Email: j.ophof2@kpnplanet.nl