Leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde

Geachte bestuursleden Plaatselijke Belangen Weststellingwerf,

Graag wil ik u informeren over het bestaan van ons kleinschalig leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde. Vanuit een burgerinitiatief is het project Ambacht Noordwolde in november 2018 gestart met als doel:

A Het dorp Noordwolde op de kaart te zetten door het oude ambacht van rietvlechten terug te brengen in de gemeente.

B Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen door vakmanschap en het oude ambacht te stimuleren. Dit doen we samen met de gemeente, het Nationaal Vlechtmuseum en met vrijwilligers woonachtig in de regio.

Daarnaast leiden wij ook vrijwilligers op om het vlechten te leren. In februari 2019 werd de Stichting Ambacht Noordwolde opgericht. In het voorjaar 2020 hebben wij meegedaan met de aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf: “Open House contractuele regeling Westellingwerf Re-integratietrajecten 2019-2021”. Ambacht Noordwolde is voor deze tender in aanmerking gekomen per 1 juli j. l. Onze ambitie is ook om ons te gaan kwalificeren als vakschool. 

Graag vragen wij u deze informatie te verspreiden onder u dorpsgenoten en ondernemers. Wellicht is er iemand die belangstelling heeft voor het leren vlechten. Ook zijn wij op zoek naar een bestuurslid voor de functie van secretaris.

Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Gertrud van Leeuwen
Voorzitter Stichting Ambacht Noordwolde
Mobiel 06-23037646
www.ambachtnoordwolde.nl
www.gertrudvanleeuwen.nl