Nieuws

Rabo ClubSupport 2022

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 gaat van start!

Leden van Heerenveen-Zuidoost Friesland kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 5 t/m 27 september hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen.

Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.

Dus stem met z’n allen op Plaatselijk belang De Eendracht Noordwolde.

Delen? Heel graag!

Enorm bedankt

https://www.rabobank.nl/…/club-overzicht/clubdetail…

!

Steun Oekraïense vluchtelingen

Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend!
De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Mensen hebben veel vragen, willen helpen en hun steun betuigen. Op de pagina van www.vluchtelingenwerk.nl vind je de meest gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen en informatie over hun procedures, opvang en het bieden van hulp. De gemeente Weststellingwerf coördineert de centrale opvang vanuit de veiligheidsregio Friesland. Wil je hulp bieden? Kijk dan op https://www.vrijwilligerspuntweststellingwerf.nl/ wat je kunt doen en bij welke organisatie je terecht kunt. Bestuur PB de Eendracht

Talentenplek Noordwolde (30 april 2021)

De Talentenplek Noordwolde gaat van start! Dit project met en voor jongeren van 12 tot 27 jaar uit Noordwolde zet in op talentontdekking en werken aan eigen gestelde doelen. De talentenplek is te vinden in jongerencentrum To-B, natuurlijk kan de jeugd daar ook terecht voor activiteit en ontspanning, maar vanaf 1 mei dus ook om te werken aan hun talenten en doelen. Jongeren bepalen zelf waar ze mee aan de slag willen, de projectmedewerker helpt ze waar nodig. Doelen waar jongeren mee aan de slag kunnen Ik wil terug naar school? Welke opleiding wil ik volgen? Ik zoek een baan? Hoe werkt dat solliciteren eigenlijk? Of ik wil meer sociale vaardigheden ontwikkelen? Nieuwe mensen leren kennen? Of eindelijk aan de slag met wat dan ook? Bij de Talentenplek kunnen jongeren ermee aan de slag gaan. Op een laagdrempelige manier, samen met andere jongeren, in To-B. De Talentenplek Noordwolde is een plek waar je ook terecht kunt met persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Bijvoorbeeld ben of ken jij die jongere die niet lekker in zijn vel zit, zich eenzaam voelt en graag mensen wilt leren kennen?

Ben je geen jongere meer, maar wil je iets betekenen? De Talentenplek is op zoek naar vrijwilligers die zich als coach willen inzetten voor een jongere!

Nieuwsgierig of de Talentenplek wat voor jou, je zoon/dochter of kleinkind is? Meer informatie over het project, neem contact op met Klaske Siersema via: k.siersema@weststellingwerf.nl of 06-83600950

Leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde (16 april 2021)

Geachte bestuursleden Plaatselijke Belangen Weststellingwerf,

Graag wil ik u informeren over het bestaan van ons kleinschalig leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde. Vanuit een burgerinitiatief is het project Ambacht Noordwolde in november 2018 gestart met als doel:

A. Het dorp Noordwolde op de kaart te zetten door het oude ambacht van rietvlechten terug te brengen in de gemeente.

B. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen door vakmanschap en het oude ambacht te stimuleren. Dit doen we samen met de gemeente, het Nationaal Vlechtmuseum en met vrijwilligers woonachtig in de regio.

Daarnaast leiden wij ook vrijwilligers op om het vlechten te leren. In februari 2019 werd de Stichting Ambacht Noordwolde opgericht. In het voorjaar 2020 hebben wij meegedaan met de aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf: “Open House contractuele regeling Westellingwerf Re-integratietrajecten 2019-2021”. Ambacht Noordwolde is voor deze tender in aanmerking gekomen per 1 juli j. l. Onze ambitie is ook om ons te gaan kwalificeren als vakschool. 

Graag vragen wij u deze informatie te verspreiden onder u dorpsgenoten en ondernemers. Wellicht is er iemand die belangstelling heeft voor het leren vlechten. Ook zijn wij op zoek naar een bestuurslid voor de functie van secretaris.

Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Gertrud van Leeuwen
Voorzitter Stichting Ambacht Noordwolde
Mobiel 06-23037646
www.ambachtnoordwolde.nl
www.gertrudvanleeuwen.nl20200710-Werkzaamheden-mijnbouwlocatie-Noordwolde

 

Enquête RES-Fryslân

De afgelopen weken attendeerden wij jullie al op de enquête van de RES-Fryslân. Daarmee kunnen Friese inwoners kunnen de komende drie weken aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Friesland. Friese overheden willen de energievoorziening in Friesland verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 3 mei aanstaande.

Verzoek aande Plaatselijke belangen en wijkverenigingen
We vragen de Pl. Belangen vragen om ook via de eigen website/facebook/etc de enquête onder de aandacht te brengen. Dit kan o.a. door de link naar de website te delen, en/of de flyer poster of afbeelding te posten. We hopen zo veel reacties uit Weststellingwerf op te halen. Hierbij ook nog de link naar het artikel op de gemeentelijke website

Dank voor jullie medewerking!

***************************************************************

Gemeente pakt eikenprocessierups aan (07-04-2020)

Sproei-installie waarme de eieknbomen worden bespoeird om de eikenprocessierups te bestrijden

De gemeente Weststellingwerf gaat de eikenprocessierups preventief te lijf. Dinsdag 14 april start hoveniersbedrijf Timmerman uit Uffelte in opdracht van de gemeente met een biologische bestrijdingsactie op ruim 4500 eiken in Boijl, Oosterstreek, Noordwolde, Zandhuizen, Vinkega, Steggerda, De Blesse, Blesdijke, De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade, Ter Idzard,  Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Wolvega, Sonnega en Oldetrijne.

Het gaat om een preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door de eikenbomen te besproeien met nematoden (miniscule wormpjes). De nematoden infecteren de jonge rups, waardoor die sterft. Dit is een biologische en natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden en niet schadelijk voor mens, dier en natuur. Met deze biologische methode haalt de gemeente gemiddeld 90% van de plaag bij de behandelde bomen weg. De gemeente Weststellingwerf bestrijdt de eikenprocessierups inmiddels een aantal jaren op deze manier. Met ruim 4500 eiken worden er dit jaar veel meer eiken behandeld dan voorgaande jaren. Toen werden er gemiddeld 1300 eiken behandeld. Dit jaar worden ook veel bomen in Wolvega, waaronder de woonwijk De Heide, preventief behandeld.

Waarom bestrijden we de eikenprocessierups?

Een volgroeide eikenprocessierups heeft brandharen die bij mensen en dieren tot vervelende of zelfs gevaarlijke gezondheidsklachten kunnen leiden, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Hoe gaan we te werk?

De gemeente controleert elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. Op plekken waar bijvoorbeeld veel fietsers langskomen, wordt de rups preventief bestreden. In de avonduren of ’s nachts besproeit de hovenier de bomen met de nematoden. Dit gebeurt na zonsondergang, omdat de wormpjes niet tegen zonlicht kunnen. Twee weken na de eerste bestrijdingsronde wordt deze herhaald.

Wat kun je doen tegen de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder en komt in de maanden april tot en met juli voor in eikenbomen in verschillende delen van het land. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.

Zie je een eikenboom en vermoed je daarin de eikenprocessierups te zien? Meld dit dan bij de gemeente via tel. 140561.

Meer informatie over de eikenprocessierups lees je op www.weststellingwerf.nl/eikenprocessierups.

***************************************************************

Paasvuren gaan niet door 
(23-03-2020) bericht vanuit gemeente Weststellingwerf

Na de aangescherpte maatregelen van het kabinet, mogen de paasvuren niet door gaan. Alle evenementen worden verboden tot 1 juni (ipv 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

***************************************************************

Ons is gevraagd dit bericht van Anna karina Driessen te plaatsen. 

Beste dorpsbewoners,

In deze tijd van Corona crisis is het belangrijk om waar dat kan, ervoor elkaar te zijn. Intussen zijn er al mooie initiatieven ontstaan in de gemeente Weststellingwerf. Zo is er een Facebookpagina:

https://www.facebook.com/groups/256261855369826/?ref=share

Op deze pagina kun je alles vinden over de ontwikkelingen rondom Corona in onze gemeente, maar vooral ook initiatieven van burgers om elkaar te helpen.

Er wordt nog veel hulp gezocht….

Vooral het bereiken van ouderen (die veelal niet op social media actief zijn) is belangrijk. Er wordt nu een poster gedrukt voor alle bewoners van Weststellingwerf. Op deze poster staat aan de ene kant hulp aangeboden en aan de andere kant hulp gevraagd. Door deze voor het raam te hangen kunnen we elkaar beter helpen. Een voorbeeld van deze poster volgt nog in de app.

We zijn hard op zoek naar vrijwilligers die deze posters willen verspreiden. Je kunt je aanmelden via een mail naar:

Coronahulpweststellingwerf@gmail.com of een appje sturen naar: 0617705027 .

Alle andere hulp is natuurlijk ook welkom, meld je dan aan!

Hartelijke groet, Anna karina Driessen

Pas goed op elkaar en help elkaar waar je kunt.

******************************************************************

Uitstellen ledenvergadering april 2020
De aanstaande ledenvergadering in april 2020 wordt uitgesteld naar het najaar 2020. De nieuwe datum wordt op de website en via Facebook bekend gemaakt, deze moet nog worden gepland.
Door de Corona crisis lijkt het ons niet goed dit nu te organiseren en net als zoveel evenementen geen risico’s te nemen en deze bijeenkomst uit te stellen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
******************************************************************

******************************************************************

Wie bedenkt een leuke naam? Zie animatiefilmpje

https://www.facebook.com/eendrachtnoordwolde/videos/2810883095804714/

******************************************************************

Vermilion voert deze zomer een boring uit op onze bestaande mijnbouwlocatie ‘Weststellingwerf 1 / Noordwolde 1’ aan de Schapendrift te Noordwolde. Vooraf aan de boring zullen er nog voorbereidende werkzaamheden op de locatie plaatsvinden. Hieronder staat de korte planning weergegeven voor de voorbereidende werkzaamheden en de boring:

 • Start voorbereidende werkzaamheden (circa 4 weken):                  Begin juli 2019
 • Aanvoer boortoren en bijbehorende onderdelen:                             Begin augustus 2019
 • Boring WSF-01-S1 (circa 8 tot 9 weken):                                                Mid-augustus 2019
 • Put aansluiten, puttest en start productie (circa 8 weken):            November 2019

Dit zijn voorlopige data, een wijziging in het boorprogramma of procedure kunnen de data doorschuiven.

Vanaf week 26 worden directe omwonenden (binnen een straal van 500m) persoonlijk en per brief geïnformeerd en directe omwonenden (straal tussen 500 en 1 km)  of omwonenden aan de transportroute ontvangen een brief. Eind juli verschijnt er een artikel in de RondOm Stellingwerven en wordt er een persbericht uitgestuurd. De factsheet staat vanaf vandaag ook op onze website.

Tijdens de boring staat er een bezoekerscentrum op de locatie. Deze zal tijdens bezoekuren open zijn voor geïnteresseerden die meer over de boring willen weten. Een uitnodiging met meer details voor dit bezoekerscentrum volgt.

Verder heb ik voor jullie hieronder nog wat extra informatie om beter bepaalde zaken aan de inwoners te kunnen toelichten:

*****************************************************************************************

Beste inwoner van de gemeente Weststellingwerf,

De gemeenteraad van Weststellingwerf nodigt inwoners uit als gast van de raad op de maandagavonden dat er raadsvergaderingen is.

De eerste keer is al op 1 april aanstaande.

Gast van de raad is een idee van de gemeenteraad om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke politiek.

In 2019 zijn er nog 5 reguliere raadsvergaderingen en dus vijf kansen om gast te zijn.

Een ‘gast van de raad’ avond begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur.

De datums van de overige raadsvergaderingen zijn op de maandagen 13 mei, 11 juni (behandeling van de jaarstukken), 30 september, 2 december 2019

 

Wat houdt het in om ‘Gast van de raad’ te zijn?

Samen met een aantal raadsleden eet u eerst gezellig iets en krijgt u antwoord op uw vragen over de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: Wat doet de raad precies? Wat betekent het om raadslid te zijn? En … heb ik ook invloed als inwoner? U hoort ook wat er gebeurt bij een raadsvergadering en maakt het eerste deel van de raadsvergadering mee.

Hoe word ik ‘Gast van de raad’?

Bij elke raadsvergadering is er plek voor maximaal 15 gasten van de raad. U kunt ook iemand meenemen. Om gast van de raad te worden, mag u zich aanmelden via de volgende link: https://www.weststellingwerf.nl/organisatie/gast-van-de-raad_42215?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=gastvanderaad

Of vul bijgaande aanmeldkaart in en stuur deze naar griffie@weststellingwerf.nl

Hopelijk zien we elkaar snel bij één van onze raadsvergaderingen.

*****************************************************************************************

Planning glasvezelaanleg Friesland bekend

De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project.

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.
Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld. Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.

Voorlopige aanlegplanning
Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen. De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:

  Start vraagbundeling Start aanleg
Derde kwartaal 2018 Smallingerland

Opsterland

Tytsjerksteradiel
Vierde kwartaal 2018 Ooststellingwerf Achtkarspelen,

Regio Noord Oost Friesland

Eerste kwartaal 2019 Weststellingwerf Smallingerland , Opsterland
Tweede kwartaal 2019 Heerenveen Ooststellingwerf
Derde kwartaal 2019 De Fryske Marren Weststellingwerf
Vierde kwartaal 2019 Ferwerderadiel Heerenveen,
Eerste kwartaal 2020 Waadhoeke, Harlingen De Fryske Marren
Tweede kwartaal 2020 Leeuwarden Ferwerderadiel,
Derde kwartaal 2020 Súdwest-Fryslân Waadhoeke, Harlingen
Vierde kwartaal 2020   Leeuwarden, Súdwest-Fryslân

Kosten

De klanten die in het project worden aangesloten, betalen geen eenmalige bijdrage, behalve als ze zich te laat opgeven; in dat geval moet er voorbereidingswerk worden overgedaan en daarom betaalt die klant 500 euro.
De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven) worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van 15 euro betaalt.
Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald. Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van 1.800 euro ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van 15 euro per maand.
De te betalen maandbedragen hangen verder af van het door de klant gekozen productenpakket.

Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Kabelnoord via 0519-701737 of info@kabelnoord.nl

*****************************************************************************************

Afvalbakken Ringweg Oost

Een inwoner van Noordwolde heeft ons geattendeerd dat er veel zwerfafval lag bij het parkje aan de Ringweg Oost in Noordwolde en gevraagd of er afvalbakken konden worden geplaatst. Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de infolijn van de gemeente Weststellingwerf. Er wordt veel gebruik van het park (wandelen, spelen) gemaakt en daarom wordt er langs het pad ter hoogte van de speeltoestellen een bak met klep bijgeplaatst.

In het wandel/speel gebied staan al 2 bakken (1 aan de Ringweg Oost en 1 in het parkje Dwarsvaartwegzijde). In deze bakken met klep kunnen zwerfafval en hondenpoepzakjes worden gedeponeerd. Nabij het genoemde speelveldje (met valondergrond) ligt helaas wel veel hondenpoep.

De gemeente heeft ons gevraagd in onze media aandacht hieraan te schenken. Zeker met nu een nieuwe bak erbij is het maar een kleine moeite om de hondenpoep in een zakje te deponeren in deze bakken of mee te nemen en in je eigen grijze container te gooien.

Niet in straatkolken, heesters/plantsoenen of sloten, dit geeft ook overlast (stank, verstopte kolken bij regenbuien). Spelende kinderen en groenmedewerkers zullen u dankbaar zijn!

*****************************************************************************************

Het Slimste Dorp van Friesland
 
is een initiatief van V.O.F. Quizjemee
Quizjemee t: 0641897414 KVK 61792888
Vuurdoornstraat 10-C info@hetslimstedorpvan.frl BTW NL854490917B01
8924 AW Leeuwarden www.hetslimstedorpvan.frl Rabobank NL 02 RABO 0300.1149.15
Het Slimste Dorp van Friesland
Dochst mei?
 
Beste organisator van het dorp, Overal in Friesland vind je ze terug in vele kroegen, cafés en buurthuizen. De pubquiz. Maar wie is er nu van al die deelnemende teams het slimst? Of sterker nog, welk dorp is het slimst? Om daar achter te komen wordt eens in de twee jaar het Slimste Dorp van Friesland gehouden. Alle ruim 400 dorpen worden uitgenodigd en uitgedaagd om deel te nemen aan de spannendste dorpenstrijd van de provincie. ‘Het Slimste Dorp van Friesland’ bestaat uit drie rondes. De eerste ronde in eigen dorp, de tweede ronde in de regio, en de derde ronde en dus tevens de finale, vindt plaats in de provincie. Met ‘het Slimste Dorp van Friesland’ willen wij iets betekenen voor de gehele provincie. Een ‘iepen mienskip’ creëren, door de gehele gemeenschap met elkaar te verbinden door middel van een spannende competitie. En in deze spannende competitie hebben al velen in eigen dorp ervaren hoe leuk het initiatief ontvangen wordt. Of er nu in Paesens-Moddergat een eerste ronde wordt gespeeld met een drietal families, of een avond met meer dan vijftien teams in de grotere dorpen; in ieder dorp staat het Slimste Dorp van Friesland voor positiviteit, verbondenheid en spanning. Wilt u wat moois doen voor het dorp? Dan weet u wat u te doen staat! Lees voor meer informatie onze website of meld het dorp direct aan via deze link. Heeft u een andere vraag? Wij staan voor u klaar via ons e-mailadres.
 
Met vriendelijke groet, Namens de gehele organisatie Justin van Vliet & Tim Weidenaar www.hetslimstedorpvan.nl info@hetslimstedorpvan.nl 06 233 91 935 [mobiel Tim]
 

*****************************************************************************************

Avonturenpark Hellendoorn

We hebben 25 kortingskaarten ontvangen, geldig voor maximaal 6 personen per kaart van avonturenpark Hellendoorn.

In de brief staat wat de korting inhoudt en wat er te doen is in het park. Voor de liefhebbers! Wil je graag een kaart? Mail ons op maileendracht@gmail.com en dan hoor je hoe de kaart in je bezit komt.

*****************************************************************************************

De Eendrachter, uitgave december 2017

In december is onze laatste “Eendrachter” uitgekomen. Dit is een huis-aan-huis versie geweest. Nu blijkt dat er geen boekjes zijn bezorgd bij adressen waar een ja/nee sticker of nee/nee sticker op de brievenbus aanwezig was. Dit kan betekenen dat er leden zijn van “De Eendracht” die geen boekje hebben gekregen.
Is dat het geval dan kunt u een exemplaar afhalen bij ’t Buurthuus. Is dat niet mogelijk belt u dan met de secretaris, Fenny Suurd op nummer 432658, dan bezorgen we deze alsnog bij u.

Plaatselijk belang “De Eendracht” Noordwolde

*****************************************************************************************

De Papierwinkel is een project dat in opdracht van de gemeente door Timpaan Welzijn in samenwerking met Humanitas, Onafhankelijke Senioren Wolvega en Noordwolde en de kerken is opgestart. Bij de Papierwinkel kunnen (kwetsbare) burgers terecht met allerlei vragen op het gebied van toeslagen, uitkeringen, uitleg van brieven, kwijtscheldingen, enzovoort. De inloopspreekuren die in Noordwolde en Wolvega plaats vinden, worden bemand door deskundige vrijwilligers en/of stagiairs. In zou u willen vragen of u mogelijkheden heeft om de informatie van de Papierwinkel in uw nieuwsbrief of informatie boekje op te nemen om zo de Papierwinkel onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente. Ook zou ik graag een oproep willen doen naar deskundige vrijwilligers.

Indien u meer informatie wenst of een kennismakingsgesprek, dan maak ik graag een afspraak met u.
Vriendelijke groet,Niela van der Bij, Sociaal werker,

T 06-46157141

En.vanderbij@timpaanwelzijn.nl

Iwww.timpaanwelzijn.nl

*****************************************************************************************

Deze uitnodiging hebben wij als PB deze week ontvangen van het agentschap Telecom. U kunt daarbij aanwezig zijn. Hoe u zich kunt aanmelden staat bij het kopje ‘aanmelden’ in deze brief.

Datum 18 januari 2018
Betreft Informatiebijeenkomst mobiele bereikbaarheid

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u wellicht heeft vernomen, verricht Agentschap Telecom op verzoek van de gemeente Weststellingwerf, onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid in de gemeente.
Het agentschap wil nu ook de burgers van Weststellingwerf actief betrekken bij dit onderzoek. Daarom organiseert het agentschap een informatiebijeenkomst op

dinsdag 30 januari a.s. van 19.00 – 21.00 uur
in MFC de Ni’je Stienze te Nijeholtpade.

Het doel van deze bijeenkomst is, naast informeren, vooral gericht op consulteren. Het agentschap is m.n. geïnteresseerd in de ervaring die de burger zelf heeft met betrekking tot mobiele bereikbaarheid in zijn omgeving. Eventuele bijzonderheden kunnen, indien relevant, van belang zijn voor het onderzoek.
Tevens zal het onderzoeksteam de voorlopige bevindingen en
onderzoeksmethodiek op hoofdlijnen nader toelichten.
U, als vertegenwoordiger van het plaatselijk dorpsbelang, bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. De burgers worden, via een advertentie in de huis-aan-huis krant Stellingwerf, op woensdag 24 januari a.s. uitgenodigd.

Aanmelden
In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen, verzoeken wij u vriendelijk om u voor deze bijeenkomst aan te melden voor maandag 29 januari a.s. via info@agentschaptelecom.nl o.v.v. uw naam/plaatselijk belang en
aantal personen. U ontvangt per mail een bevestiging retour. Indien u geen belangstelling heeft, hoeft u dit niet aan te geven.

*****************************************************************************************

Lichtjes op oorlogsgraven 

Het is al bijna weer een jaar geleden dat spontaan het initiatief ontstond om op kerstavond op de oorlogsgraven in Noordwolde kaarsen te plaatsen. Dat was vlak voor het begin van een achteraf toch bijzonder jaar. Op 30 juni is op de begraafplaats een informatiepaneel onthuld en is het informatiepaneel bij het monument aan de Dwarsvaart vernieuwd. Het was die dag 75 jaar geleden, dat kort na middernacht aan de Dwarsvaartweg in Noordwolde een bommenwerper neerkwam. De acht bemanningsleden, uit vier verschillende landen, kwamen daarbij om het leven. Ze liggen begraven op de begraafplaats in Noordwolde. Het aantal mensen dat die tragische nacht bewust meemaakte wordt steeds kleiner. Toch is het belangrijk dat het verhaal bekend blijft en aan volgende generaties wordt doorgegeven, vandaar dat De Eendracht het initiatief steunde om dit bord te plaatsen.

En ook het initiatief voor het plaatsen van kaarsen krijgt dit jaar een vervolg. Op kerstavond 1991 plaatsten schoolkinderen voor de eerste keer, op alle 1394 graven op de Canadese militaire begraafplaats in Holten, brandende kaarsen. Het initiatief hiertoe werd genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland Finland is het traditie om op deze wijze op kerstavond overleden geliefden te herdenken. Dick Jansen uit Burgum nam in 2015 het initiatief voor het uitbreiden van deze traditie. Noordwolde was vorig jaar één van de toen al 263 plekken in het land waar op kerstavond even stil werd gestaan bij gesneuvelde buitenlandse soldaten die ver van hun geliefden thuis een laatste kille en vaak ook eenzame rustplaats vonden. Zij en ook andere oorlogsslachtoffers verdienen juist op kerstavond onze warmte. De veelal jonge mensen die in Noordwolde begraven liggen hebben hun leven gegeven waardoor wij nu in vrede Kerst kunnen vieren met familie en vrienden. Met het ontsteken van de lichtjes bij de graven dragen we de kerstgedachte uit en tonen we ook onze dankbaarheid aan hen en ook de nabestaanden. Op kerstavond zondag 24 december a.s. om 18.00 uur worden de lichtjes geplaatst. Het bestuur van de begraafplaats organiseert samen met initiatiefnemer Lourens Looijenga en De Eendracht zorgt voor de kaarsen. U bent van harte welkom op hierbij aanwezig te zijn. Het verzamelen is om 17.45 uur bij de ingang van de begraafplaats.

*****************************************************************************************

Een bericht van Rabobank Heerenveen:

In verband met de vele plofkraken die momenteel plaatsvinden gaat Rabobank Nederland alle locaties onderzoeken waar sprake is van boven -of nevenbewoning bij een geldautomaat. De Rabobank heeft in de afgelopen jaren alle nodige bouwkundige maatregelen getroffen maar we zien dat de criminelen steeds weer andere manieren bedenken om geldautomaten te laten ontploffen. Om letselschade volledig uit te kunnen sluiten worden de locaties opnieuw grondig onderzocht en van een rapport voorzien.

Veiligheid staat voorop en totdat we een rapport hebben ontvangen over de eventuele definitieve maatregelen zorgen we als bank voor tijdelijke maatregelen in de vorm van surveillance en vanaf 22 juni wordt er iedere nacht rond 24:00 uur een stalen constructie voor de geldautomaat geplaatst en ’s ochtends voor 7:00 uur weer afgehaald. Dit heeft als gevolgen dat de geldautomaat dan niet gebruikt kan worden. Het leek mij goed om u hierover te informeren. Tevens zullen klanten op de stalen plaat een sticker aantreffen waarop de nachtelijke sluiting wordt gecommuniceerd.

Wanneer er weer ontwikkelingen zijn omtrent de veiligheidsmaatregelen rond deze GEA, zullen we u hierover berichten.

*****************************************************************************************

Riet & Rotan Revisited:

Nieuwe kansen voor het vlechtambacht in Noordwolde

Noordwolde, 3 mei 2017

Deze maand gaat het project ‘Riet & Rotan Revisited’ van start. Het project wil de betekenis van, de kennis over en de vaardigheden met betrekking tot het vlechtambacht overdragen op de volgende generaties. Initiatiefnemers en uitvoerders van het project zijn Het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde en Zeeman & De Regt Onderwijskundigen.
Noordwolde staat bekend als ‘het Vlechtdorp van Nederland’. Het Nationaal Vlechtmuseum houdt de herinneringen levend aan vervlogen tijden, toen de inwoners voor zichzelf een bestaan opbouwden door gebruik te maken van de natuurlijke grondstoffen die de omgeving hen bood: o.a. wilgenteen. Later kwam hiervoor het rotan in de plaats, en hieruit ontstond een omvangrijke industrie. Honderduizenden rotan stoelen verlieten jaarlijks het dorp. Aan deze industrie kwam aan het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw een einde door exportbeperkingen voor rotan vanuit Indonesië.
De Noordwoldigers kijken met gemengde gevoelens terug op de teloorgang van deze bedrijfstak, waarvan bijna het hele dorp afhankelijk was. Naast spijt om wat niet meer is, ontstaat er bij jongere generaties ook steeds meer belangstelling om wat was (o.m. aangewakkerd door de huidige rotan-trend). Tegelijkertijd dreigt met de generatie ‘die het nog heeft meegemaakt’ de kennis, de technieken en de verhalen m.b.t. het ambacht te uit te sterven.
Het project ‘Riet & Rotan Revisited’ loopt tot en met einde 2018. Door middel van literatuurstudie, interviews, bijeenkomsten en werkbezoeken aan collega-instellingen zullen technieken, verhalen en andersoortige kennis met betrekking tot ‘Vlechten’ en in het bijzonder, ‘Vlechten in Noordwolde’ in kaart worden gebracht. Vervolgens worden (met de aldus opgedane kennis en ervaring) door Zeeman & De Regt competenties opgesteld, aan de hand waarvan de intermediairs in en rond het museum beter voor hun taken kunnen worden toegerust. Denk hierbij aan vlechters, rondleiders/gidsen, educatoren en baliepersoneel. Zeeman & De Regt maakt gebruik van het concept ‘erfgoedinterpretatie’. Dit is een methode om op een gestructureerde wijze verhalen, technieken en boodschappen en die bij het erfgoed horen over te dragen, zodat mensen zich hiermee kunnen verbinden. Het project moet resulteren in een plaatsing van het begrip ‘Vlechten in Noordwolde’ op de Nationale Inventarislijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO in 2018.
‘Riet & Rotan Revisited’ is mogelijk gemaakt dankzij donaties en subsidies van het Fonds Cultuurparticipatie, het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Iepen Mienskip Fȗns.

*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

Jaarvergadering voor onze leden op 20 april 2017

Op donderdagavond 20 april aanstaande nodigt het bestuur van het plaatselijk belang de Eendracht u uit voor het bijwonen van haar jaarlijkse ledenvergadering in ’t Buurthuus in Noordwolde. De aanvang is om 20.00 uur.
 
De agenda en het verslag van vorig jaar vindt u in de laatste Eéndrachter, editie april 2017. Door onvoorziene omstandigheden is het innen van de contributie lastiger gebleken dan andere jaren en heeft misschien niet iedereen op tijd het boekje binnen. Dit is afhankelijk van de betaling van de contributie, het stagneert door leden die niet thuis zijn, leden die niet opendoen en leden die geen contant geld in huis hebben.
 
U zou ons een groot plezier doen het incassoformulier (binnen in het boekje) aan ons aan te bieden zodat we de contributie voortaan kunnen incasseren. Wilt u ons dit plezier doen? U kunt deze inleveren op de Geldering 43. U kunt hem ook in de brievenbus doen welke hangt aan het dozenhok van de Jumbo in Noordwolde.
 
Voor de leden die het boekje niet op tijd hebben drukken wij de agenda hieronder af. Uiteraard bent u van harte welkom.

Agenda ledenvergadering van Plaatselijk, belang ‘de Eendracht’ op 20 april 2017
in dorpscentrum ‘t Buurthuus Noordwolde, aanvang 20.00 uur
 1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Verslag jaarvergadering van 21 april 2016
  5. Jaarverslag 2016
  6. Financieel overzicht
  7. Verslag kascommissie, dhr. L de Vries. mevr. A. Herwig (reserve Jan van der Veen)
  8. Benoeming kascommissie
  9. Bestuursverkiezing: Miranda de Vent is aftredend en stelt niet zich herkiesbaar.
  10. Actuele zaken
  11. Rondvraag
*****************************************************************************************************
Stremming Noordwolde
 
Vanaf dinsdag 18 april aanstaande vanaf 07:00 is de
Dr. Mulderstraat in Noordwolde afgesloten voor alle verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de Ds. Reitsmastraat en de Nieuweweg, inclusief de aansluiting/splitsing Dwarsvaartweg.
 
Verwacht wordt dat de werkzaamheden eindigen op vrijdag 21 april 16:00. Gedurende deze periode zal het verkeer middels borden worden omgeleid en is dit gedeelte gestremd voor alle verkeer.
 
*****************************************************************************************************
Slimme Snufjesmarkt op 13 mei van 10.00 – 16.00 uur in de Rabobank te Wolvega.

Comfortabel en veilig wonen. Dat wilt u toch ook? Maar weet u wat er allemaal mogelijk is?

Op zaterdag 13 mei van 10.00- 16.00 uur organiseert ToekomstWonen.nu in samenwerking met de Rabobank een “slimme snufjesmarkt” over “veiligheid en (huis)technologie”. Er zijn slimme snufjes te bekijken, kopen en bestellen die een huis veiliger en comfortabeler maken. (Thuis)technologie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld bij de toegang naar de woning, voor verlichting, om te communiceren, enz.

Ook zijn er demonstraties van robotstofzuiger en robotgrasmaaier, presentaties veilig bankieren en brandpreventie en workshops “slimme snufjes”.

De “slimme snufjesmarkt” vindt plaats in de Rabobank op het Pastorieplein in Wolvega. De toegang is gratis.

ToekomstWonen.nu is een initiatief van de verenigingen van Plaatselijk Belang van De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oosterstreek en Zandhuizen. He doel is: neem op tijd maatregelen als je langer thuis blijft wonen!  Het motto is: “Langer thuis in eigen dorp!”

*****************************************************************************************************

Op vrijdag 19 meie: biezunder symposium over Stellingwarf 1517 – 2017

Et van oorsprong venestroompien De Riete bi’j Boekelte is al van 1517 of de greens tussen Oost- en West-Stellingwarf. Op ‘e foto zien jim him uutkommen in De Lende. De foto is maekt vanof et grondgebied van Ni’jberkoop; we kieken uut op Boekelte. Links, an de ere kaante van De Lende is nog krek een tippien Elsiger grond te zien (foto: Sietske Bloemhoff)

In een saemenwarkingsverbaand van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, de Historische Vereniging Appelscha e.o, de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. en de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. wodt op zaoterdag 19 meie in Berkoop et Symposium 1517 – 2017 holen. Dit symposium wodt orgeniseerd omreden et van ’t jaor op ’e kop of 500 honderd jaor leden is dat et gebied Stellingwarf in twie grieteni’jen verdield wodde. Die twie grieteni’jen zollen de laeter gemienten Oost- en West-Stellingwarf hieten gaon.

Tiedens dit biezundere symposium zal d’r in vier inleidings ommedaenken wezen veur de periode rond 1500–1517 en wat daor laeter uut votkommen zol. De eerste inleiding het as (wark)titel: ’Twee-eenheid, vijfhonderd jaar Oost- en Weststellingwerf’; deur dr. Meindert Schroor. Veur de twiede inleiding zorgt dr. Henk Bloemhoff. De (wark)titel van zien inleiding is ‘Oost en West 1517 – 1550: in de spiegel van vroege bestuurlike teksten’

Anslutend zal et eerste exemplaor van een bundel over de eerste, nog beweerd bleven, bestuurlike stokken uutrikt wodden an burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf. Veur et schoft is d’r een optreden van et duo Marianta mit meziek uut de Middelieuwen en daornao.

’De familie Lycklama à Nijeholt en de OWO gemeenten. Machts- en huwelijkspolitiek’; dat is de (wark)titel van Jelle Terluin uut Beetsterzwaog. De vierde en laeste inleiding wodt verzorgd deur  perf. dr. Michiel Herweijer. ‘Gelaagde identiteit en modernisering: ontwikkelingen in de Stellingwerven vanaf de jaren vijftig’ is de (wark)titel van zien lezing. Nao elke lezing is d’r gelegenhied tot et stellen van vraogen. Dagveurzitter is Ype Dijkstra, oold-veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte.

Et pergramme is tegen 17.30 ure oflopen; d’r is dan nog tied veur een gezellige naozit mit een happien en een draankien. De intree veur et symposium is € 10,00. Veur leden van alle historische verienings en dörpsarchieven in en buten Stellingwarf omme gelt (bi’j risserveren veurof) liekewel de speciaole toegangspries € 7,50. Daor bin koffie, thee mit een traktaosie, een hattelike biet in et schoft en nao ofloop bi’j inbegrepen.

Plak: MFA, Willinge Prinsstraote 18c, Berkoop
Daotum: vrijdag 19 meie
Tied: Vanof 13.00 ure inloop mit koffie/thee, et pergramme begint om 13.30 ure

Risserveren: Stellingwarver Schrieversronte, t/m donderdag 11 meie. ( info@stellingwarfs.nl, 0516-451108 (van maendag t/m donderdag tussen 9 ure en 16.00 ure). Betaelen kan alliend kontant op 19 meie bi’j binnenkomst.

Behalven veur een optreden zorgt Marianta ok veur meziek bi’j de naozit (foto: Cees van Alten)

 

*****************************************************************************************************

Controles blauwe zone in Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf wil de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor winkelend publiek in het centrum van Wolvega en Noordwolde kunnen garanderen. Daarom gaat de gemeente controleren op naleving van de blauwe parkeerzones. Het gaat hierbij om de parkeerplaatsen in het centrum van Wolvega en Noordwolde die bestemd zijn voor kortparkeerders.

Langparkeerders
In de blauwe parkeerzones kan met een blauwe parkeerschijf maximaal drie uur worden geparkeerd. Toezichthouders van de gemeente hebben geconstateerd dat juist veel langparkeerders hiervan gebruik maken. De gemeente heeft daarom besloten de controles vaker uit te voeren. In de komende weken zullen de foutparkeerders eerst nog gewaarschuwd worden door middel van ‘gele kaarten’. Daara worden er boetes opgelegd. De gemeente wil hiermee het gebruik van de parkeerplaatsen door langparkeerders terugdringen.

Beschikbaarheid
Overal in de gemeente Weststellingwerf kan gratis worden geparkeerd. Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Wolvega en Noordwolde. Zo zijn in en rond het centrum van Wolvega ongeveer 1000 parkeerplaatsen beschikbaar voor het winkelend publiek. Om deze beschikbaarheid te garanderen, zijn er in het centrum van Noordwolde en Wolvega
blauwe zones. Parkeren kan hier met de blauwe parkeerschijf.

Parkeerschijfzones
In Wolvega zijn de parkeerschijfzones (= blauwe zone) te vinden op het Van der Sandeplein, het Pastorieplein en in Hoofdstraat-Oost. In Noordwolde zijn parkeerschijfzones te vinden aan Hoofdstraat West en Hoofdstraat Oost.
In Wolvega geldt de blauwe zone op alle dagen, behalve op zondag, van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op donderdag (koopavond) geldt de blauwe zone ook van 18.00 tot 21.00 uur. In Noordwolde geldt de blauwe zone op alle dagen, behalve op zondag, van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag (koopavond) geldt de blauwe zone ook van 18.00 tot 21.00 uur.

*****************************************************************************************************

De nieuwe omgevingsvisie: waar moet die over gaan? Denk mee!

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.

Inspiratieavonden

Weststellingwerf gaat nu werken aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente. Met deze input en de opbrengst van twee inspiratieavonden wordt de Omgevingsvisie Weststellingwerf ontwikkeld. In twee inspiratieavonden worden alle belangstellenden door aansprekende sprekers meegenomen in de thema´s die voor Weststellingwerf wellicht centraal staan in de Omgevingsvisie. Wellicht, want deze avonden wordt samen bepaald of dit de juiste thema’s zijn en hoe we er op moeten inzetten.

Samen ‘puzzelen’ aan onze omgeving

Op de inspiratieavonden gaan de deelnemers na een inspirerende lezing aan de slag met een thema, ofwel ´puzzelstuk´. Na twee avonden zijn er voor alle thema’s puzzelstukken gemaakt, die samen een complete puzzel vormen. Door samen te ‘puzzelen’ aan onze omgeving, vinden we elkaar en versterken we elkaar hierin. En dat is waar de nieuwe Omgevingsvisie voor bedoeld is. De inspiratieavonden zijn voor alle inwoners van Weststellingwerf toegankelijk. U kunt deze avond bijwonen op:

Dinsdagavond 11 april 2017

Locatie: Buurthuus Noordwolde Aanvang: 19.00 uur
Presentatie: José van Campen

Onderwerpen:

– Omgevingskwaliteit

– Gezonde Leefomgeving

– Leefbaarheid

Aanmelden

Wilt u een of beide inspiratiebijeenkomsten bijwonen, meld u dan via (0561) 69 13 94 of omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

Animatie Omgevingswet

Wat is de omgevingswet? Bekijk deze animatie.

*****************************************************************************************************

Het college van burgemeesters en wethouders werd dinsdag 14 maart 2017 door Plaatselijk Belang De Eendracht ontvangen in theetuin De Buytenplaets aan de Dwarsvaartweg in Noordwolde.

*****************************************************************************************************

Bestemmingsplan c.q. beheers verordening Noordwolde

Deze week hebben wij als bestuur van ons plaatselijk belang gesproken met een medewerker van de gemeente Weststellingwerf over het bestemmingsplan Noordwolde.

Het bestemmingsplan voor het dorp Noordwolde is op 2 april 2007 vastgesteld. De looptijd van een bestemmingsplan is ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 10 jaar. Volgens de wet moet het plan na die 10 jaar worden geactualiseerd. Dit voorstel wordt op 27 maart ter goedkeuring ingebracht in de Raad van de gemeente Weststellingwerf.

Er moet derhalve een nieuw ruimtelijk kader worden vastgesteld voor Noordwolde. Aangezien er geen grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn of worden verwacht in Noordwolde is gekozen voor een zogenaamde beheers verordening. De beheers verordening werkt primair op eenzelfde wijze als een bestemmingsplan.

De beheers verordening is, net als het bestemmingsplan, het planologische toetsingskader voor de omgevingsvergunningen. Primair zijn de bestemmingen uit het bestemmingsplan Noordwolde behouden. Binnen de beheers verordening kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden worden ingevuld die ingevolge de regels en plankaart mogelijk zijn. De beheers verordening kent daarbij mogelijkheden voor kleine, “zogenaamde binnenplanse”, afwijkingen. De ruimte voor de uitbreiding van bijvoorbeeld bedrijven en woningen is gelijk aan het bestemmingsplan.”Het verschil is dat in de beheers verordening enkel de bestaande planologische situatie wordt vastgelegd. Er worden dus geen nieuwe ontwikkelingen in de verordening opgenomen. Voor een beheers verordening behoeft geen voorbereidingsprocedure te worden doorlopen. Dit houdt in dat er geen ontwerp van de verordening ter inzage wordt gelegd. De verordening gaat rechtstreeks ter vaststelling naar de Raad.De voorgenomen vaststelling van de beheers verordening is toegelicht aan het bestuuur van het plaatselijk belang. We zijn rechtstreeks benaderd ten aanzien van de mogelijkheid tot inspreken in de commissie- en raadsvergadering. Hieronder vindt u de link naar de plankaart.

plankaart

*****************************************************************************************************

Reünie KV Leonidas

KV Leonidas viert dit jaar vol trots het 75-jarig bestaan. Onderdeel van de activiteiten rond de kantine aan de Elsweg in Noordwolde is een reünie met receptie en feestavond op zaterdag 27 mei.

Deze feestdag wordt georganiseerd door spelers van het juniorenteam dat in 1969 kampioen van Nederland werd en toen ‘het schier onmogelijke’ presteerde. Het is nog steeds één van de hoogtepunten uit de historie van de club, die in de jaren vijftig overigens ook twee seizoenen op het allerhoogste niveau in Nederland speelde.

Op de feestdag beginnen we vanaf 14.30 uur met een inloop. Tijdens de receptie vanaf 15.00 uur worden enkele leden met een rijk clubverleden in het zonnetje gezet. Na het officiële gedeelte kan er onder het genot van een drankje nog nagepraat worden en kunnen herinneringen aan oude tijden worden opgehaald. Voordat het feest begint kunt u desgewenst gebruik maken van het buffet.

Omdat het voor de jubileumcommissie ondoenlijk is om iedereen op zijn huidige (e-mail) adres te bereiken, doen wij een oproep, om u zelf aan te melden. Daarbij denken we niet alleen aan oud spelers maar ook aan hen die als bestuurder, leider of in een andere functie bij de vereniging betrokken zijn geweest. Gaan naar onze website: http://www.kvleonidas.nl/view/form.html

Daaraan gekoppeld ook het verzoek om dit bericht te verspreiden in uw eigen sociale medianetwerk. En we zijn ook op zoek naar oude foto’s. Die krijgen een plekje op onze speciale jubileum-facebookpagina: https://www.facebook.com/Leonidas-75-jaar-184001541972752

Heeft u nog vragen of wensen, bijvoorbeeld als u een tent mee wilt nemen, laat het ons weten: leonidas.noordwolde@knkv.net.

*****************************************************************************************************

Lichtjes op kerstavond op oorlogsgraven in Noordwolde

Op steeds meer plaatsen in ons land branden op kerstavond lichtjes op oorlogsgraven om omgekomen militairen en verzetsmensen te herdenken. In Noordwolde gaat dat nu om 18.00 uur voor het eerst gebeuren. Op de NH-begraafplaats liggen verzetsmensen en de bemanning van een Canadese bommenwerper. In 2017 is het 75 jaar geleden dat de bommenwerper neerstortte.

Het aansteken van lichtjes is een traditie uit Finland, waar zo overleden dierbaren worden herdacht. Een inwoner van Holten nam in 1991 het initiatief over voor een kaars bij elk graf op de Canadese begraafplaats in Holten. Jaarlijks plaatsen nu schoolkinderen uit Holten op kerstavond een kaars bij de graven. De organiserende stichting hoopt dat het licht van de kaarsen en de warmte van het vuur eenieder tot nadenken stemt over de betekenis van saamhorigheid en vrijheid.

Vanuit Overijssel is het idee de laatste twee jaar overgewaaid naar andere provincies. In Drenthe worden dit jaar door vrijwilligers van de Studiegroep Luchtoorlog Drenthe kaarsen geplaatst. Een inwoner van Burgum liet vorig jaar op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje branden en was daarmee het eerste initiatief in Friesland. Hij plaatste een bericht op Facebook en het gevolg was dat vorig jaar op 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij graven werden gezet.  Dit jaar zijn er alleen al in Friesland tientallen initiatieven. Daaronder nu voor het eerst dus ook in Noordwolde, waar Lourens Looijenga het Plaatselijk belang De Eendracht bereid vond samen met hem kaarsen te plaatsen. In 1942 vond ook een indrukwekkend eerbetoon plaats. Inwoners van Noordwolde waakten toen de nacht voor de begrafenis bij de kisten met de acht militairen in de kerk, waarop kaarsjes waren gezet.

Lichtjes op oorlogsgraven: https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/

*****************************************************************************************************

Hoe kun je langer in je eigen woning blijven wonen
Van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Verzorgingshuizen verdwijnen, verpleeghuizen leggen zich steeds meer toe op chronische zorg. Veel ouderen vinden het zelf ook prettig om lang zelfstandig te blijven, maar dan moeten zij, en hun omgeving, daar wel goed op voorbereid zijn. Vanuit dat idee ontstond het samenwerkingsverband met gemeente Weststellingwerf en ToekomstWonen.nu.

Mijn huis op maat
Alles over een leven lang veilig en comfortabel wonen. Bent u jong of iets ouder; uw huis is uw thuis. Hier wilt u graag veilig en comfortabel wonen. Mijn huis op maat helpt u hierbij. Doe de gratis huistest en ontdek de verbeterpunten van uw huis. Wilt u uw woning zelf aanpassen of een woningaanpassing laten uitvoeren? Geen probleem. Via deze website vindt u eenvoudig een leverancier bij u in de buurt.
www.mijnhuisopmaat.nl

Mijn Huis Op Maat in Friesland:
Woont u in de gemeente Weststellingwerf? Dan kunt u met onderstaand formulier een gratis huisbezoek van een vrijwillige woonadviseur aanvragen.

Bent u inwoner van één van de andere gemeenten in Nederland en wilt u graag een huisbezoek van een vrijwillige woonadviseur mail ons dan via info@generatiethuis.nl.  Wij zoeken voor u uit of dit in uw gemeente mogelijk is. U kunt uiteraard altijd de huistest online maken. https://www.mijnhuisopmaat.nl/test/

https://www.mijnhuisopmaat.nl/huisbezoek/

Voor meer informatie kunt u ook hun facebook pagina bekijken

https://www.facebook.com/mijnhuisopmaat/

*****************************************************************************************************

Ondersteun aankoop tramstation Noordwolde!

Een werkgroep uit Noordwolde heeft – onder voorwaarden – overeenstemming bereikt over de aankoop van het voormalige tramstation in Noordwolde. De volgende stap is ook gezet: er wordt een Stichting Tramstation Noordwolde opgericht, die eigenaar wordt van het pand. Ook zijn mensen bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Samen met een architect wordt nu een plan gemaakt voor het pand. Aan de buitenkant wil de werkgroep terug naar de situatie bij de bouw in 1914. Bij de inrichting zal vooral rekening gehouden worden met de wensen van de Stichting Dorpsarchief Noordwolde, de toekomstige huurder van het pand.

foto-pandVoor het Dorpsarchief gaat namelijk een grote wens in vervulling. De huidige versnippering van de collectie over diverse locaties zorgt voor een onoverzichtelijke situatie. Het nieuwe onderkomen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het archief. Het biedt de ruimte tot archiveren, digitaliseren en openstellen van de collectie voor onderzoek. Het archief kan helpen bij genealogisch onderzoek. Bewoners komen in het tramstation in contact met elkaar, nieuwkomers willen weten wie er vóór hen in hun huis heeft gewoond, oudere bewoners voelen zich geroepen om hun kennis over te dragen. In het pand kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals verhalen vertellen of een kleine tentoonstelling maken, waarbij ook de historie van de tramlijn Steenwijk-Noordwolde-Oosterwolde zichtbaar wordt gemaakt. Denk eens aan de interesse die in dit pand kan worden opgewekt bij schoolkinderen.

Maar voor het zover is moet er geld worden ingezameld. Eerst gaat het om geld om de aankoop (en daar aangekoppelde overdrachtskosten) te financieren. Zodra de overdracht is afgerond en een uitgewerkt plan klaar is, gaat de nieuwe stichting bezig met fondsenwerving voor de verdere restauratie en inrichting van het pand. Ook daar kunt u als begunstiger en/of sponsor van grote waarde zijn voor dit unieke dorpsproject. We houden u op de hoogte.

We zijn al flink ver op het juiste spoor, maar we hebben toch uw hulp nodig: maak een bijdrage over op het rekeningnummer van het DAN:

NL91RABO0150969120

Werkgroep, bestuur Stichting DAN en bestuur Stichting Tramstation Noordwolde i.o.

**********************************************************************************************************

Erg spijtig te moeten melden dat de informatieavond van 3 november as. in ’t Buurthuus van Noordwolde niet doorgaat. Er zijn maar 7 aanmeldingen gekomen uit de vele uitnodigingen die we verstuurd hebben. Na een overleg met wijkagent Anne Louwsma hebben we vanmorgen besloten de avond te laten vervallen.

**********************************************************************************************************

Op 3 november as. is in ’t Buurthuus in Noordwolde een informatieavond voor plaatselijk belangen en dorpsinstanties maar ook ieder andere geïnteresseerde. Deze avond wordt verzorgd door de wijkagent Leontina Koehoorn van gemeente Weststellingwerf. Er zal o.a. voorlichting gegeven worden over het signaleren van verdacht gedrag en hoe je met een veiligheidsapp hierop in kunt spelen.

Ook willen we het opzetten van WhatsApp groepen onder de aandacht brengen. In veel dorpen werkt het al en heeft het zijn vruchten afgeworpen. Dit initiatief juichen we toe en willen we graag verder uitbreiden.
De avond begint om 19.30 uur en zal zo’n anderhalf tot twee uurtjes in beslag nemen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden tot 21 oktober via maileendracht@gmail.com
We zien u graag.

**********************************************************************************************************

Noordwolde is een prettigere plaats geworden om in te wonen!

Dit is de kop van een krantenartikel uit het Friesch dagblad van maandag 26 september jl. Een prachtig stuk waar we erg trots op zijn! Nog trotser op het feit dat we Noordwolde in zo’n mooi daglicht konden stellen samen. En Noordwolde is het waard! Samen met het kernteam van Bestemming Noordwolde en door de medewerking van heel veel enthousiaste vrijwilligers is Noordwolde op zaterdag 24 september in feestelijke stemming gebracht.

Het gepubliceerde krantenartikel kunt u lezen via de onderstaand link.

artikel krant friesch dagblad-26-9-2016

**********************************************************************************************************

U komt toch ook?

Zaterdag 24 september is er van alles te beleven in Noordwolde, u hebt het kunnen lezen in de huis-aan-huis flyer die deze week is bezorgd. U vindt de flyer ook op deze
flyer-a4-mail-2 site van het plaatselijk belang de Eendracht.

En zijn er leuke prijzen te winnen met de fiets- en wandeltocht en ook met de Pokémon puzzeltocht! Wanneer u hieraan meedoet komt u zeker bij alle projecten langs die deze dag in de schijnwerpers staan. De start en ook de finish zijn bij ’t Buurthuus. Aan het eind van de burendag in ’t flyer-a4-mail-1Buurthuus vindt daar ook de prijsuitreiking plaats.

Tevens rijdt er een treintje rond in het dorp. De haltes om in- en uit te stappen vindt u op de genoemde locaties in de flyer. Daarnaast is er nog een extra halte op de hoek Haenepolle/Hoofdstraat West. U kunt gratis meerijden en ziet op deze kermistreinmanier alle afgeronde projecten.

U komt toch ook?

**********************************************************************************************************

Noordwolde – in feestelijke stemming op 24 september!mooier-noordwolde

Alles wat de afgelopen jaren in het kader van Bestemming Noordwolde is gerealiseerd, wordt zaterdag 24 september officieel geopend.

Om 10.30 uur vindt op het Tramhalteplein een openingshandeling plaats met gedeputeerde Michiel Schrier en wethouders Frans Kloosterman en Cor Trompetter. Daarna gaan, in samenwerking met de jaarlijkse Burendag in ‘t Buurthuus, overal in Noordwolde activiteiten los.

‘Het wordt een groot spektakel’

Zo is er in en bij ‘t Vlechtwerk van alles te doen, is er een sport- en een jeugdplein en op het Manauplein een gezondheids- en streekmarkt. Ook vinden overal muzikale- en straatacts plaats. Bij de Krommestede en speelveld Ringweg Oost is ook veel bedrijvigheid. ‘Het wordt een groot spektakel’, geeft de organisatie aan.

De activiteiten beginnen om 10.30 uur, en duren tot ongeveer 18.00 uur.

**********************************************************************************************************

Uitnodiging: Thema-avond ‘Beleef en ervaar Alzheimer’

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Op en rond deze dag wordt in heel de wereld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte voor de betrokkenen.

Meriant organiseert daarom op dinsdag 20 september een thema-avond ‘Beleef en ervaar Alzheimer’ in Anna Schotanus, Marktweg 104 in Heerenveen. De ontvangst is vanaf 16:30 uur. Het programma start om 17.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. In een interactieve presentatie vertelt deskundige Frans Hoogeveen u uitgebreid over dit thema. Frans Hoogeveen is specialist dementiezorg en lector Psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool.

Vervolgens kunt u deelnemen aan twee van de volgende vijf beleefsessies:

 • Beleef en beweeg met onder andere de beleving hoe het is om Alzheimer-patiënt te zijn met de virtual reality Dementiebril.
 • Muziek en dementie met het geheugenkoor Zing es dinges. Hoe houdt muziek het geheugen op een gezellige manier actief?
 • Slikken bij dementie. Het belang van slikken en goede voeding.
 • Mantelzorg en dementie. Wat komt er bij kijken en hoe kun je hulp inschakelen?
 • Slapen bij dementie. Het belang van slapen en een goed dag- en nachtritme.

Ook in de hal ervaart u het thema ‘Beleef er ervaar Alzheimer’. Meriant nodigt bewoners/familie en mantelzorgers uit de buurt van harte uit. Maar ook zorgprofessionals, vrijwilligers en beleidsmakers zijn van harte uitgenodigd. Meriant zorgt gedurende de avond voor de nodige hapjes en drankjes.

 Aanmelden en meer info

Heeft u interesse in deze thema-avond? U kunt zich tot 15 september 2016 aanmelden via deze link. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het secretariaat van Meriant, telefoon (0561) 694550.

Met vriendelijke groet, Hugo Broekman, Directeur

**********************************************************************************************************

Zeven bouwkavels te koop in Noordwolde

Op de locatie van de voormalige Renbaanschool in Noordwolde zijn zeven particuliere bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop. Begin april 2016 is gestart met de werkzaamheden om de locatie bouwrijp te maken. De verwachting is dat deze werkzaamheden in augustus 2016 zijn afgerond. Op de bouwlocatie komen verder nog 16 projectmatige koopwoningen.

Bouwkavels
De bouwkavels zijn gelegen aan de Draverij en de Pikeurstraat en variëren in grootte van circa 529 tot 636 m2. De prijzen van de kavels variëren van circa € 100.285,00 tot € 128.045,00 vrij op naam. De kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen.

Procedure
De zeven particuliere bouwkavels worden door middel van loting door de gemeente uitgegeven. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor deze loting tot 5 september 2016. De loting vindt plaats op dinsdag 13 september 2016 om 19:30 uur in het gemeentehuis te Wolvega. Wordt u ingeloot, dan heeft u drie maanden de tijd om de financiering rond te krijgen en het concept bouwplan gereed te maken. Het passeren van de koopakte is vastgesteld op uiterlijk 17 januari 2017.

Meer informatie?
Heeft u interesse om zelf uw droomhuis te bouwen op een van de bouwkavels, neem dan voor meer informatie contact op met mevrouw R. de Wit via r.dewit@weststellingwerf.nl of via telefoon 14 0561. Zij kan u meer vertellen over de kavels, de beeldkwaliteit en de verkoopprocedure.

Projectmatige woningen
In het plangebied worden 4 kavels uitgegeven aan ontwikkelaars. Op iedere kavel worden 4 rijtjeswoningen gerealiseerd. De ontwikkelaars verzorgen de verkoop van deze woningen, de betreffende namen van de ontwikkelaars/bouwbedrijven zijn nog niet bekend. Wij verzoeken u onze website www.weststellingwerf.nl hiervoor in de gaten te houden.

Voor de tekening kunt u terecht op de website  www.weststellingwerf.nl/renbaanschool

**********************************************************************************************************

13 juli 2016

Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslândownload

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn gebieden in Fryslân waar geen goede internetverbinding aanwezig is. Op deze manier komt ook daar snel internet beschikbaar. De afgelopen maanden zocht de provincie Fryslân naar de beste manier om de buitengebieden in Fryslân van snel internet te kunnen voorzien. Na een zorgvuldige verkenning, kwam een samenwerking met Kabelnoord als beste naar voren. Kabelnoord sloot in Noordoost Fryslân al 16.000 percelen aan op glasvezel. In dat gebied krijgen alle percelen de beschikking over glasvezel.

De provincie Fryslân koopt samen met negen Friese gemeenten aandelen in Kabelnoord. Dit zijn de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De provincie en deze gemeenten worden zo mede eigenaar van Kabelnoord. Door extra kapitaal van deze nieuwe aandeelhouders kan Kabelnoord de aanleg financieren. Naar schatting is hier 70 miljoen euro mee gemoeid.

Basisvoorziening

“Wij zien snel internet als een basisvoorziening voor de gehele mienskip”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Op deze manier investeren wij marktconform in de zogenaamde witte gebieden van Fryslân. Zo kan Kabelnoord binnen drie jaar 95 procent van alle witte adressen in Fryslân van snel internet voorzien. Het is hoog tijd dat iedereen in Fryslân gebruik kan maken van de infrastructuur van de 21e eeuw.”

Maatwerk

Voor de duurste vijf procent van het witte gebied zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een plan van aanpak hiervoor volgt later dit jaar.

Aansluitbijdrage

Met deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van wit gebied betalen straks 15 euro per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de kosten van een abonnement voor internet, televisie en bellen. Zij krijgen de keuze uit verschillende providers.

Planning

De verwachting is dat voorjaar 2017 de schep in de grond kan. Eind 2019 moet 95% van de witte gebieden over snel internet beschikken. Het gaat om bijna 25.000 potentiële aansluitingen. De komende twee maanden werken provincie, Kabelnoord en de gemeenten de aanpak met de aandelenparticipatie uit. In september legt het college van Gedeputeerde Staten dit voor aan Provinciale Staten. Ook de gemeenteraden van de huidige aandeelhouders van Kabelnoord spreken zich dan uit over het plan.

**********************************************************************************************************

Deze week hebben wij een prachtig bedrag ontvangen van de vogelvereniging ‘Vogelvreugd’, deze is per 1 januari 2014 opgeheven. In de opheffingsvergadering is bepaald een deel van de overgebleven financiën aan de volière van het Plaatselijk belang de Eendracht te schenken. In het verleden was de volière in eigendom van de vogelvereniging.

Als bestuur van het plaatselijk belang spreken wij onze dank uit en we zullen zorgen dat het geld een mooie bestemming krijgt ten behoeve van de volière.

Nogmaals dank!

************************************************************************************************************

Gedeputeerde Poepjes ontvangt eerste exemplaar magazine Bestemming Noordwolde (29-06-2016)

afbeelding sietske poepjesWoensdag 29 juni 2016 kreeg Gedeputeerde Sietske Poepjes het eerste exemplaar overhandigd van alweer de derde uitgave van het Infomagazine Bestemming Noordwolde. Dit uit handen van de vertegenwoordigers van het dorp, Luuk de Vries en Jan Bekhof. In het magazine worden plannen en resultaten vanuit het project Bestemming Noordwolde uitgelicht.

Het project Bestemming Noordwolde is gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van Noordwolde. In dit project werken de provincie Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en het dorp Noordwolde samen om de doelstellingen vorm en inhoud te geven. Het kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het dorp, de gemeente en de provincie, werkt aan de realisatie van de doelstellingen. Het magazine heeft een oplage van 3000 stuks en wordt deze week huis aan huis verspreid in Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Zandhuizen, Oosterstreek, Vinkega en De Hoeve.

Gedeputeerde Poepjes verzorgt wederom het voorwoord, Fenny Suurd presenteert zich als nieuw lid van het kernteam, er is aandacht voor de activiteiten in t’ Buurthuus en de meerwaarde van vrijwilligerswerk. Daarnaast is er speciale aandacht voor de feestelijke activiteiten op zaterdag 24 september. Ter gelegenheid van de gerealiseerde projecten is er van alles te doen in het dorp, zoals een wandeltocht langs projecten, er is markt en ’t Buurthuus is open voor iedereen.

************************************************************************************************************

Presentatie uitkomsten onderzoek participatie in Noordwolde20160609_200330

In november 2015 hebben 588 inwoners van Noordwolde meegedaan aan het onderzoek dat Partoer heeft gedaan in opdracht van de gemeente Weststellingwerf. Het onderzoek betrof de mate van economische en maatschappelijke participatie van de inwoners van Noordwolde en werd schriftelijk aangereikt. De respons was zeer goed te noemen.

Van dit onderzoek is een interessant rapport samengesteld welke afgelopen donderdagavond 9 juni werd gepresenteerd aan de inwoners van Noordwolde. Deze presentatie vond plaats in ’t Buurthuus in Noordwolde en waren ook medewerkers van de gemeente, projectgroep Bestemming Noordwolde en de gebiedsteams daarbij aanwezig.
De presentatie door Nyske van der Feen van Partoer ging in op de belangrijkste en opvallendste resultaten van het onderzoek en nam ongeveer een uur in beslag. Na de pauze werd er een stelling op tafel gelegd en gingen de aanwezigen in groepjes in gesprek over het thema ‘eenzaamheid’. Tijdens het voeren van de gesprekken werd er soms stevig maar op een leuke manier gediscussieerd en zijn er zeker waardevolle tips uitgekomen waar de verschillende instanties mee aan het werk gaan.

************************************************************************************************************

Opening nieuw Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân van ongeveer 1.245 kilometer!

Op 22 april jl. vond in Bakkeveen de feestelijke opening plaats van het nieuwe Wandelknooppuntnetwerk. Dit netwepaaltjerk is tot stand gekomen in opdracht van provincie Fryslân en de gemeentes Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, onder leiding van Recreatieschap de Marrekrite.
Daarnaast waren er vele partijen, zoals wandelverenigingen, natuurorgani
saties en dorpsbelangen betrokken bij het project.
Gezamenlijk is het wandelnetwerk uitgedacht, met resultaat: het netwerk in Zuidoost Fryslân.
Wellicht heeft u er in de media al iets over gelezen.

Ook het Plaatselijk Belang de Eendracht had een uitnodiging ontvangen waarop ons schoenenbestuurslid Miranda de Vent besloot deze aan te nemen.

Bij de gedachte aan 1245 kilometer wandelen, verloren wij even de moed maar… door de moed letterlijk in onze schoenen te laten zinken, vertrokken wij toch met frisse zin naar het recreatiecentrum Dundelle in Bakkeveen om dit bij te wonen.
De officiële opening werd verricht door Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Friesland en de coördinator Landrecreatie De Marrekrite, Corrie de Groot, blikte terug op de realisering van het project.
Zo kregen wij zittend een verhelderend verhaal en beeld van alle werkzaamheden en lopend, onder begeleiding van Staatsbosbeheer, een goede en mooie indruk van alles.

Meer weten, kijk bijvoorbeeld op:
http://www.wandelknooppunten.eu of
http://www.marrekrite.frl
(De Marrekrite is een recreatieschap voor het Friese water en land. Hun doelstelling is de gemeenschappelijke belangen van deelnemers te behartigen op het gebied van water- en landrecreatie, rekening houdend met de belangen van natuur en landschap).

************************************************************************************************************

Wandelsportvewsv de blarenreniging de blaren uit Noordwolde organiseert op 24-25-26-27 mei 2016 voor de 60e keer de jaarlijkse Avond4daagse

24 t/m 26 mei starten we bij de Duker, Dwarsvaartweg 2, Noordwolde
Start tijden 18:00 uur
5 en 10 Km
Deelname voor alle vier avonden € 5.00
één dag lopers € 2.50

Start tijd 27 mei
START IN HET CENTRUM VAN NOORDWOLDE
5 Km 18:15 uur
10 Km 18:00 uur

Bloemen uit delen van af de Gelde Hoofdstraat West
FINISH IN HET CENTRUM VAN NOORDWOLDE
Voor inlichtingen

Info(@)wsvdeblaren.nl
of Tel 0623158941 na 17:00 uur

************************************************************************************************************

Presentatie uitkomsten onderzoek participatie in Noordwolde

In november 2015 hebben een aantal inwoners van Noordwolde meegedaan aan het onderzoek dat Partoer heeft gedaan in opdracht van de gemeente Weststellingwerf. Het onderzoek betrof de mate van economische en maatschappelijke participatie van de inwoners van Noordwolde en werd schriftelijk aangereikt.. Er zijn maar liefst 588 enquêtes ingevuld.

Van dit onderzoek is een interessant rapport samengesteld welke op 9 juni 2016 wordt gepresenteerd aan de inwoners van Noordwolde. Deze presentatie vindt plaats in ’t Buurthuus in Noordwolde en begint om 20.00 uur.

De presentatie zal vooral ingaan op de belangrijkste en opvallendste resultaten van het onderzoek en ongeveer een half uur in beslag nemen.

Daarna is het woord aan u. Zijn er zaken rondom dit onderwerp waar u graag aandacht voor wilt hebben, ook horen we graag wat u van de uitkomsten vindt en samen gaan we kijken welke stappen er genomen kunnen worden om participatie in Noordwolde op de kaart te zetten en te kunnen verbeteren.

U bent van harte uitgenodigd.

************************************************************************************************************

Ledenvergadering en presentie WhatsApp groepen

Op 21 april aanstaande houden wij onze ledenvergadering in ’t Buurthuus in Noordwolde en de aanvang is om 20.00 uur. In ons laatste verenigingsblad (editie april) is de agenda opgenomen. Onze leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de pauze is het tijd voor onze gasten, wijkagente Alienka Brandsma en Niek den Hooglander van de gemeente Weststellingwerf, om ons meer te vertellen over WhatsApp groepen. Deze groepen worden opgezet en kunnen de veiligheid in en rondom Noordwolde te verbeteren. Alienka en Niek geven een presentatie om ons meer te vertellen wat het inhoudt en wat het kan betekenen voor Noordwolde. Daarom willen wij dit belangrijke item niet alleen voor onze leden geven maar elke Noordwoldiger de kans geven hierbij aanwezig te zijn.

12219550_1065522430148063_5266642752624009752_nWij nodigen u daarom van harte uit na onze ledenvergadering aan te schuiven en u te laten informeren. De aanvang zal zo rond 21.15 uur en 21.30 uur zijn en ongeveer drie kwartier in beslag nemen.

We zien u dan graag!

************************************************************************************************************
 
Vorige week is tijdens onze bestuursvergadering Addo Damhuis langs geweest en heeft onze voorzitter Jos Hettinga een cheque van € 250 overhandigd.
 
AnY Computers had met de laatste kerstmarkt een rad van fortuin waarvan de opbrengst voor de helft aan een goed doel werd geschonken. Verrast waren wij toen het Plaatselijk belang daarvoor werd gekozen. De kerstmarkt ging helaas niet door in verband met het slechte weer maar dat foto overhandiging
heeft AnY Computers niet weerhouden toch geld beschikbaar te stellen.
 
Wij zullen zorgen dat het geld een leuke bestemming vindt. AnY Computers wordt hartelijk bedankt.

************************************************************************************************************
VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN ZWEMBAD DE DOBBE & ZWEMBAD DE STEENSE
 Seizoen 2016 30 april – 09 september
In beide baden is een pin-apparaat aanwezig.
 
Aan de kassa van zwembad De Dobbe:
Dinsdag 19 april 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 20 april 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 20 april 19.00 – 20.30 uur
Donderdag 21 april 14.00 – 17.00 uur
 
 
Aan de kassa van zwembad De Steense:
Vrijdag 22 april 10.00 – 12.00 / 14.00 – 15.00 uur
Zaterdag 23 april 11.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00 uur
Zondag 24 april 10.00 – 12.00 uur
 
Tarieven:
Gezinsabonnement >>VOORVERKOOP = € 170,70 NORMAAL = € 228,40
Pers. abonnement >>VOORVERKOOP = € 45,00 NORMAAL = € 60,80
 
Bij 10x zwemmen is uw abonnement er al uit !!!!!!!
Een los kaartje kost dit seizoen € 4,50
 
Abonnementen geven recht op toegang in De Dobbe en De Steense.
Zwembad De Steense is de maanden juli en augustus GESLOTEN !!!!!!

************************************************************************************************************

Donderdag 12 november was de aftrap van de WhatsApp buurtpreventie in Weststellingwerf. Dit bericht is door ons als Plaatsel12219550_1065522430148063_5266642752624009752_nijk Belang De Eendracht via Facebook en onze website gepubliceerd op 17 november 2015. Het is nu tijd een vervolg te geven aan dit bericht.

Er is een plan van aanpak gemaakt en als eerste activiteit willen wij een groep beheerders samenstellen. Dit zijn inwoners van Noordwolde die een Whatsapp groep in hun straat willen gaan opzetten. Hij of zij is dan het aanspreekpunt voor de leden van de groep en kan mensen aan de groep toevoegen. De enige voorwaarde voor een beheerder is dat hij of zij minimaal 18 jaar is en natuurlijk in het bezit van een mobiele telefoon, Whatsapp gebruikt en dit beheer op zich wil nemen.

Voel je hiervoor en wil je helpen Noordwolde een stukje veiliger te maken? Meld je aan via een email met daarin je naam, adres en mobiele nummer naar maileendracht@gmail.com Wij zorgen dan voor de verdere communicatie na jouw aanmelding. De sluitingsdatum voor aanmelding is 10 februari 2016.

************************************************************************************************************

                                                 Oproep!
Aula1
Vanuit Bestemming Noordwolde is het verzoek bij ons gekomen om mee te denken een nieuwe bestemming te geven aan het aula gebouw gelegen aan de Buurthuisstraat 5.
 
Wij willen u vragen hier ook over mee te denken. Wie heeft een goed idee of weet een andere bestemming voor de voormalige aula?
 
Heeft een een goed idee, laat het ons weten! Uw reactie is welkom op maileendracht@gmail.com

************************************************************************************************************

Zittingen Rabobank in Krommestede vervallen miv 1 januari 2016

afbeelding RabobankMet ingang van 1 januari 2016 komen de zittingen in de Krommestede te vervallen. Dit is reeds binnen De Krommestede gecommuniceerd. Er was nauwelijks tot geen belangstelling voor de zitting.

De Krommestede heeft aangegeven begrip te hebben voor het besluit.

 
************************************************************************************************************
Nieuwe straatnamen bekend locatie voormalige Renbaanschool
Op de voormalige locatie van de Renbaanschool wordt gestart met de bouw van nieuwe woningen. Daarmee komen er ook twee nieuwe straten bij. Inwoners van Noordwolde werden door het Plaatselijk Belang uitgenodigd mee te denken over passende straatnamen. De nieuwe straatnamen moesten passen binnen het themStraatnaambedenkers Noordwoldea Paardenrensport.
Er kwamen maar liefst 70 inzendingen binnen. In ’t Buurthuus werden afgelopen dinsdag de namen ‘Draverij’ en ‘Pikeurstraat’ bekend gemaakt.
 
Op de foto wordt een attentie uitgereikt aan de ‘bedenkers’ van de namen.
Martin van Nieuwenhoven, Ellen ter Schuur, Klazien Gorter, Elly Brugman, Carola Bijkerk en Richard Elfring.

************************************************************************************************************

Op de voormalige locatie van de Renbaanschool, wordt na de winterperiode gestart met de aanleg van twee straten waarna 23 woningen (kunnen) worden gebouwd. Beide straten moeten van een naam worden voorzien. Op grond van de uitgangspunten straatnaamgeving moet het een naam worden die past binnen het thema Paardenrensport.

Graag vragen we u mee te denken over een passende straatnaam. U kunt uw suggesties voor uiterlijk 20 november aanleveren bij het Plaatselijk Belang ‘de Eendracht’ Noordwolde via maileendracht@gmail.com

************************************************************************************************************

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor het Alzheimer Café Noordwolde

Alzheimer NederlandDatum                 :   Dinsdag 27 oktober 2015

Plaats                   :  Buurthuus Noordwolde
Mandehof 13
8391 BG Noordwolde

Op 27 oktober start het eerste Alzheimer Cafe in Noordwolde. Het thema deze avond zal zijn:

Is het vergeetachtigheid of Dementie?

Feikje Kooistra, specialist ouderengeneeskunde zal deze avond verzorgen

De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om
19.30 uur en eindigt omstreeks 21.00 uur.

Het Alzheimer café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden.Het café is een laagdrempelige voorziening waar ondersteuning en begeleiding wordt geboden aan een ieder die met dementie te maken heeft of krijgt. Er is voldoende ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en vragen te stellen over wat u bezighoudt. De vrijwilligers van het café bieden u een luisterend oor en zullen u, indien nodig, van informatie voorzien.

Namens de werkgroep Alzheimer-Café Noordwolde hopen wij u te ontmoeten op dinsdag 27 oktober as

Anja Betten, Zorggroep Liante, 06-83225078
Anja.Betten@liante.nl

************************************************************************************************************

affiche burendagKom buurten bij ’t Buurthuus

Op zaterdag 26 september 2015 is het burendag, het jaarlijkse terugkerende feest dat samen wordt gevierd met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt om mensen dichter bij elkaar te brengen.

’t Buurthuus in Noordwolde heeft op Burendag grootse plannen ontwikkeld. Deze dag wordt een grote ontmoetingsplaats waar voor jong en oud iets te doen is. De Burendag duurt van 11.00 tot 16.30 uur en ’t Buurthuus heeft veel verenigingen en lokale partijen uitgenodigd die zich op deze dag presenteren.
Ook op deze dag presenteert ‘t Buurthuus zich met het activiteitenprogramma voor de 2e helft van 2015 aan de inwoners van Noordwolde e.o. Verder zijn er stands met informatie over verenigingen, er worden verschillende workshops gegeven en er zijn uitvoeringen en demonstraties. Kortom, veel activiteiten om kennis mee te maken en actief aan mee te doen. Het ontmoeten van elkaar staat voorop, dit garandeert een gezellig feest.

************************************************************************************************************

Op 1 oktober is het de dag van de ouderen.

Om hier een feestelijk tintje aan te geven zal het Noordwoldiger Accordeon Orkest deze dag een optreden voor u verzorgen in Krommestede.

Aanvang: 14.00 uur in de Proaterije.

Iedereen is welkom!afbeelding accordeonclub
Deze middag wordt u aangeboden door de “Stichting Vrienden van Krommestede.”

************************************************************************************************************

Op donderdagavond 27 augustus aanstaande organiseert de gemeente Weststellingwerf in ’t Buurthuus (in MFC Het Vlechtwerk) in Noordwolde een inloopavond gericht op woningbouwontwikkeling op het terrein van de voormalige Renbaanschool. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de theaterzaal op de begane grond. De avond duurt tot 20.30 uur.

************************************************************************************************************FILMAVOND IN KROMMESTEDE WOENSDAG           23 september 2015             AANVANG 19.00

Iedereen is welkom, gratis entree

LASSIE              Je trouwste vriend

Charlie Banana

Er vinden allerlei diefstallen plaats in het gebied waar de boswachters met Lassie wonen. Zowel de sheriff als de boswachters kunnen geen verklaring vinden voor deze diefstallen. Maar Lassie heeft al snel een bijzondere bosbewoner op het oog die wel eens meer van de diefstallen kan afweten.

Lassie weet raad

Lassie en de boswachter Corey redden uit het bos een jongen die is weggelopen van een vakantiekamp die zich ook in het bos bevindt. De jongen heeft daar een niet zo leuke tijd meegemaakt en probeert daarom naar huis te komen. Lassie vindt echter een betere oplossing.

Problemen op het meer

Een vriend van Lassie en Corey die een bootverhuurcentrum runt, belt onze vrienden op met de mededeling dat hij hun hulp nodig heeft. Het blijkt dat plotseling veel vissen in het meer dood gaan. Lassie gaat samen met Corey op onderzoek uit naar de oorzaak.

De zoekgeraakte hond

Lassie ontmoet in de dierentuin een meisje dat haar hond is kwijtgeraakt. Lassie wil haar helpen de hond te vinden maar plotseling blijkt ook het meisje te zijn verdwenen. Het is een vreemde zaak. Gelukkig heeft Lassie een goede speurneus en weet hij het meisje te vinden

************************************************************************************************************

Instelling blauwe zone Hoofdstraat West

Binnenkort wordt er een blauwe zone ingesteld in de Hoofdstraat West tussen de Gelde en de Dr. Mulderstraat. De borden voor de blauwe zone worden binnenkort geplaatst.

De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur. De maximum parkeerduur is drie uur.

************************************************************************************************************

Wooncentrum Krommestede ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Wooncentrum Krommestede, onderdeel van Zorggroep Liante,  heeft een bijdrage gekregen van € 1500,-  euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland. Dit bedrag is bedoeld voor aanschaf van fitnessapparatuur voor in de beweegruimte.

Met hulp van vrijwilligers en de Stichting “Vrienden van Krommestede” werd er op verzoek van de bewoners afgelopen jaar een beweegruimte gerealiseerd. De ruimte werd gebruiksklaar gemaakt en van de eerste benodigdheden voorzien waarbij Stichting Bercoop Fonds en Plaatselijk Belang de Eendracht een financiële bijdrage leverden. Voor aanschaf en uitbreiding van de fitnessapparatuur werd een beroep gedaan op het coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost.

“Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van Stichting  Bercoop Fonds, Plaatselijk Belang de Eendracht Noordwolde en de bijdrage vanuit het Coöperatiefonds de Rabobank. Hiermee kunnen we een nieuw fitnessapparaat aanschaffen en wordt de beweegruimte een volwaardige ruimte waar op een veilige manier gesport kan worden. Op dit moment kunnen bewoners zelfstandig gebruik maken van de ruimte. Vanaf augustus kan dit onder professionele begeleiding en worden ook geïnteresseerden buiten het wooncentrum van harte uitgenodigd om deel te komen nemen, aldus Manon Moes Begeleidster van Krommestede.PB De Eendracht Noordwolde (1263 x 842)

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

van links naar rechts:
mevrouw M. Moes, Begeleidster Krommestede,
de Heer R Reitsma Coöperatiefonds Rabobank en
de heer J. Bekhof voorzitter Plaatselijk Belang De Eendracht Noordwolde

************************************************************************************************************

Het is vakantie voor de scholen. Maar er zijn volop sport- en spelactiviteiten in de zomer. Doe (gratis) mee!

buurtsportwerk weststellingwerf

************************************************************************************************************
Nationale inzamelactie taxussnoeisel voor chemokurenTAXUS_ADV

Onder het motto ‘Vergroot de hoop, verklein de kanker’ vindt op initiatief van Stichting Vergroot de Hoop van 15 juni tot en met 31 augustus de nationale inzamelactie taxussnoeisel plaats. Op diverse punten in Nederland kan vers taxussnoeisel worden ingeleverd. Dit snoeisel bevat een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt. R Bosma Groenprojecten ondersteunt deze actie van harte.

Tijdens de actieperiode plaatst het bedrijf een speciale inzamelbak op het terrein aan de Noordwolderweg 6, waar men het taxussnoeisel kan inleveren. Lees meer via www.vergrootdehoop.nl

************************************************************************************************************

afbeelding RabobankRabobank terug in Noordwolde

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft aangegeven dat zij met ingang van 10 september 2015 eens per twee weken zitting zullen nemen in ‘De Krommestede’ in Noordwolde van half tien tot half twaalf ’s morgens.

Het bezoekadres: De Kwekerije 24
8391 LH Noordwolde

************************************************************************************************************

meldpunt veilig verkeerVerkeersonveilige situaties

Het Meldpunt Veilig Verkeer is dé plek voor het melden van onveilige verkeerssituaties. Naast het kenbaar maken van de onveilige situatie biedt het Meldpunt Veilig Verkeer de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Bekijk het filmpje op de website Meldpunt Veilig Verkeer en doorloop de stappen om te zien hoe het werkt en ga aan de slag!

************************************************************************************************************

flyer recreatiemarkt 2 juli 2015 gemeente Weststellingwerf

2 juli 2015 Recreatiemarkt, Griffioenpark Wolvegalogo w.werf

Bezoek de 8ste verdieping van het gemeentehuis

Tegelijk met de jaarlijkse braderie van de Fiets4Daagse wordt op donderdag 2 juli, van 12.00 tot 21.00 uur, een recreatiemarkt gehouden.

De kraampjes van de braderie zijn in de winkelstraat Hoofdstraat Oost te vinden en in directe aansluiting daarop wordt het Griffioenpark voor het gemeentehuis in Wolvega ingericht als recreatiemarkt.

Op het grasveld zullen paviljoens te vinden zijn, van waaruit diverse bedrijven uit de recreatieve sector, zoals hotel Hotel Inn, campings, zoals Hanestede uit Noordwolde en Te hooi en te gras uit Boijl, bed and breakfasts, groepsaccommodaties, zoals de Zonneroos en de Landerije, Friesland Holland Tourist Information, een caravan- en camperbedrijf, sport- en fitnesscentrum, een forelvisserij en nog veel meer zich presenteren. Ook de Marrekrite, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea zijn van de partij.

De paviljoens zijn verdeeld naar gebieden die binnen de gemeente te onderscheiden zijn. Van west naar oost zijn dat: Rottige Meente en omgeving, Wolvega en omgeving en Noordwolde en omgeving.

Op het gras tussen de paviljoens zullen kleinschalige activiteiten, zoals een e-bike parcours en pitch en putt, plaatsvinden. Op het terrein wordt ook een horeca terras ingericht en er is live muziek.

De markt biedt een inkijk in de diversiteit van de vele recreatieve mogelijkheden in Weststellingwerf, die soms nog ontdekt moeten worden. U kunt tijdens de markt ook van het uitzicht in de toren van het gemeentehuis genieten, met als één van de gidsen wethouder Frans Kloosterman.

We hopen op een leuke, sfeervolle en inspirerende markt!

************************************************************************************************************

Speelland organiseert voor iedereen die ooit als leiding heeft meegedaan een reünie op50 jaar poster Speelland

zaterdag 8 augustus 2015.

Heb je ooit de laatste 50 jaar meegedaan als leiding, houd deze dag dan vrij.

Schrijf je in op: www.speelland50.nl

*************************************************************************************************************

Starten met hardlopen XL in Noordwolde

Met een gezonde start het najaar in: inwoners van Noordwolde e.o. die overgewicht hebben kunnen vanaf maandag 15 september 2014 meedoen aan de dertienweekse cursus ‘Start met (hard)lopen XL’ in Noordwolde. Het Buurtsportwerk Weststellingwerf organiseert deze cursus met sportdiëtist/looptrainer Bea van der Mei.

Actieve en gezonde leefstijl
Start met (hard)lopen XL is voor mensen met overgewicht dé stap richting een actieve en gezonde leefstijl. Op een laagdrempelige manier maken deelnemers kennis met het sportief wandelen en hardlopen in de eigen omgeving. Deelnemers bouwen in dertien weken de conditie op van wandelen, naar sportief wandelen, van één minuut hardlopen tot twintig minuten hardlopen! De deelnemers verbeteren hun conditie, voelen zich fitter én raken kilo’s kwijt!

Na 26 trainingen op maandag- en woensdagochtend in Noordwolde wordt de cursus afgesloten met deelname aan een testloop. De kosten bedragen € 70,-. Hiervoor krijgen de deelnemers, naast de 26 trainingen, een schema voor doordeweekse trainingen, een hardloopshirt en een informatiemap. Wekelijks is er een themabespreking door de diëtist, looptrainer, fysiotherapeut of materiaaldeskundige.

Aanmelden
Neem voor meer informatie en/of inschrijven contact op met: Fit en Voeding, Bea van der Mei via T: 06-22585109 of E: info@fitenvoeding.nl of kijk op www.startmethardlopenxl.nl.

Informatiebijeenkomst tijdens kick-off Buurtsportwerk
Op donderdag 11 september wordt vanaf 16.00 uur informatie verstrekt over de opbouw van het programma, de trainingen, sportmedische ondersteuning en themabesprekingen. Dit is tijdens het kick-off evenement van het Buurtsportwerk in sporthal De Duker.
Aanmelden kan via info@fitenvoeding.nl.

Na drie succesvolle edities in Wolvega, organiseert nu het Buurtsportwerk, in samenwerking met diëtist en looptrainer Bea van der Mei van Fit en Voeding en hardloopwinkel Lopers Company Heerenveen, deze cursus voor mensen met overgewicht die (meer) willen bewegen.

*******************************************************************************************************************

Buurtsportwerk in Noordwolde van start!

Vanaf het voorjaar 2014 is het Buurtsportwerk van start gegaan in de gemeente Weststellingwerf. Met de inzet van bestaande lokale organisaties en nieuwe buurtsportcoaches wil de gemeente sport- en beweegaanbod ondersteunen en creëren voor alle inwoners. Op 11 september 2014 wordt een kick-off georganiseerd om het Buurtsportwerk onder de aandacht te brengen.

Wat is het Buurtsportwerk?
‘Sport en Bewegen in de Buurt’ is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om sport en bewegen voor alle inwoners te stimuleren. Door bestaande inzet van lokale organisaties te combineren, zijn nieuwe buurtsportcoaches aangesteld. Een buurtsportcoach organiseert en coördineert sport- en beweegactiviteiten en versterkt tevens de samenhang tussen sportaanbieders, scholen en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Vier speerpunten
Het Buurtsportwerk heeft vier concrete doelen waarmee zij aan de slag gaan:
– bevorderen kwaliteit bewegingsonderwijs op basisscholen,
– zorgen voor aanbod van na- en tussenschoolse sport- en bewegingsactiviteiten gericht op jeugd,
– ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen van samenwerking,
– initiëren van sport- en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners.

Kick-off
Op donderdag 11 september 2014 wordt een kick-off evenement georganiseerd waarbij het startsein van het Buurtsportwerk gegeven wordt. Dit vind plaats in Noordwolde in en rondom sporthal De Duker. Naast sportactiviteiten voor jong en oud (overdag), worden de buurtsportcoaches gepresenteerd. De partners binnen het Buurtsportwerk ondertekenen de samenwerkingovereenkomst. ’s Avonds is en een inspiratiebijeenkomst voor sportverenigingen.

*******************************************************************************************************************

Extra inzamelpunt Voedselbank gezocht

Medio 2012 heeft de Voedselbank Weststellingwerf ook een uitgiftepunt opgestart in Noordwolde. Momenteel wordt hier door een 25-tal gezinnen en alleenstaanden gebruik van gemaakt. De pakketten worden eens in de twee weken uitgedeeld aan mensen die door uiteenlopende oorzaken minder dan het minimum inkomen te besteden hebben. Het voedsel wordt verkregen van bedrijven zowel landelijk als lokaal die het anders zou vernietigen vanwege b.v. de beperkte houdbaarheid, beschadiging van de verpakking, overproductie of een mindere kwaliteit tijdens het productieproces. Ook particulieren, instellingen, bedrijven en verenigingen kunnen naast geld ook voedsel doneren om de voorraden van de Voedselbank Weststellingwerf in het magazijn in Wolvega op peil te houden.

In de kerk van de PKN gemeente Lindestreek in Noordwolde bestaat al langere tijd de mogelijkheid om tijdens de erediensten op zondag houdbaar voedsel in te leveren. Dit wordt later tijdens een uitgifte door vrijwilligers van de Voedselbank vanuit de Kosterije mee genomen naar het magazijn.

We denken echter dat het handig zou zijn als er ruimere mogelijkheden zouden zijn voor onze ingezetenen om voedsel te doneren aan de Voedselbank. Daarom is het idee geopperd om een extra inzamelpunt te realiseren dat goed bereikbaar en regelmatig geopend is. Wie heeft een suggestie of idee voor ons?
Graag een reactie naar maileendracht@gmail.com

Ook giften structureel of incidenteel zijn zeer welkom op rek. nr. 160.860.628 t.n.v. de Voedselbank W’werf voor extra bijkoop van basisproducten als aardappelen, pasta’s, groente, vlees en fruit die nogal eens ontbreken in het magazijn. Geïnteresseerd in het wel en wee van de voedselbank Weststellingwerf? Kijk dan op de website: www.voedselbankweststellingwerf.nl

*******************************************************************************************************************

Ruilhandel Noordwolde en omgeving

Het Plaatselijk Belang Noordwolde zoekt enthousiaste en gemotiveerde mensen die voor Noordwolde (en omstreken) een ruilhandelsysteem willen opzetten.

Ruilhandel is een systeem waarbij u diensten of goederen onderling kunt ruilen, zonder dat er geld aan te pas komt dus. Handig als u bijvoorbeeld een krappe beurs heeft of niet zo handig bent in het doen van bepaalde klussen. Ook handig als u ziek of slecht ter been bent en, al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld het gras in uw tuin niet meer kunt maaien. In ruil voor het gras maaien biedt u iets aan waar u de ander mee verder helpt of gewoonweg een plezier mee doet. Dit overlegd u met elkaar en het kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zelfgebakken appeltaart, wekelijks vervoer naar de kaartclub, een schilderijtje ophangen of spulletjes waar u graag van af wilt en de ander blij mee is.

Dat is één manier: rechtstreeks ruilen van goederen en/of diensten. Daarnaast is het mogelijk goederen of diensten met fictief geld te betalen en uw goederen of diensten te verkopen voor fictief geld. Het saldo fictief geld wordt bijgehouden door de mensen die het ruilhandelsysteem beheren.

In Noordwolde (en omgeving) wonen een behoorlijk aantal inwoners waardoor er veel mogelijkheden zijn om goederen en diensten te ruilen zonder dat u er ver voor hoeft te reizen. Wat ook erg mooi is aan het systeem van ruilhandel is het sociale aspect. Mensen hebben gelegenheid elkaar te ontmoeten en het draagt bij aan de onderlinge sociale betrokkenheid.

Bent u ook zo enthousiast als wij en heeft u tijd om samen met anderen de ruilhandel op te starten en te beheren? Meld u dan aan bij ons Plaatselijk Belang.
Wilt u eerst nog wat meer informatie dan kunt u mailen naar: maileendracht@gmail.com of bellen met Miranda de Vent op nummer 06-25 36 52 27.

 *******************************************************************************************************************

Skatebaan NoordwoldeVandalisme op Skatepark Noordwolde

Op dinsdag 3 juli 2012 is gebleken dat de skatebaan welke geplaatst is op het parkeerterrein bij Sporthal De Duker door onverlaten is beschadigd. Aan de sporen te zien is er een brandje op de baan ontstoken waardoor deel van de baan gesmolten is en er een gat is ontstaan. De baan is nu onveilig en kan niet gebruikt worden. Plaatselijk Belang De Eendracht wil langs deze weg duidelijk maken dit een diep bedroevende zaak te vinden.
De baan is destijds met veel inzet van de plaatselijke jeugd tot stand gekomen en het is ronduit onacceptabel dat een enkeling er nu genoegen in schept dit door het stoken van een brandje wordt gesloopt. Plaatselijk Belang De Eendracht veroordeelt deze daad ten strengste en rekent er op dat de daders snel gepakt zullen worden. Mocht u iets gezien hebben of weet u wie de daders zijn neemt u dan contact op met de politie.

*******************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Scroll naar boven