Lidmaatschap

Noordwolde FrieslandDoor lid te worden van het Plaatselijk Belang van Noordwolde ondersteunt u de activiteiten van het Plaatselijk Belang en kunnen wij ons terecht presenteren als vertegenwoordigers van het dorp Noordwolde.
De verenigingen van Plaatselijk Belang zijn bij koninklijk besluit opgericht . Doel van het oprichten van het Plaatselijk Belang is hierbij om de belangen van dorpen bij de overheid te kunnen behartigen. Door als Plaatselijk Belang contacten met de gemeente en andere overheden te onderhouden staat Noordwolde sterker dan wanneer ieder voor zich dit zou doen.

Het is daarom belangrijk om als dorpsbewoner lid te zijn van uw Plaatselijk Belang, want ‘Eendracht maakt macht’.

Lidmaatschap is slechts  €6,00 per gezin per kalenderjaar. Wordt u halverwege het jaar lid dan is lidmaatschap gratis tot aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Lid kan men worden door aanmelden bij het bestuur of per email op maileendracht@gmail.com. Leden moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en moeten woonachtig zijn in Noordwolde of naaste omgeving. Het bestuur beslist over de toelating.

Opzeggen van het lidmaatschap kan ten alle tijden met inachtneming van vier weken opzegtermijn. U moet schriftelijk of persoonlijk opzeggen bij het secretariaat. Heeft u niet voor 1 december van het lopende jaar opgezegd dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.

Naam vereniging : De Eendracht

Opgericht : Zaterdag 25 november 1854

Postadres : Geldering 43 – 8391 KW Noordwolde

E-mailadres : maileendracht@gmail.com

Website : www.eendrachtnoordwolde.nl

Banknummer : NL80 RABO 031.02.24.403

K.v.K. nummer : 400001762

Lidmaatschap : € 6,00 per gezin per jaar

Doel : Het behartigen van de belangen van het dorp Noordwolde

Aanmeldformulier Lidmaatschap Eendracht Noordwolde

Scroll naar boven