Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt, buiten de vakantieperiode, eenmaal per maand samen voor de bestuursvergadering. Ingekomen stukken worden behandeld en waar nodig wordt besproken welke actie ondernomen gaat worden en door wie.
De vergadering wordt geleid door voorzitter Jos Hettinga en secretaris Fenny Suurd maakt de notulen.

Bestuur Jos Hettinga Jos Hettinga
Bestuurslid
Sinds 29-april-2010Tel: 06-21580570
Email: j.hettinga@frieslandklus.nl
 Fenny Suurd Fenny Suurd
Secretaris
Sinds 23 april 2015 Tel: 06-50253316
Email: maileendracht@gmail.com
Leo Stolk
Penningmeester
Sinds 1 januari 2021 Tel: 06-33888258
Email: leostolk@outlook.com
 Bestuur_JanBekhof Jan Bekhof
Vice-voorzitter
Sinds 1-mei-1991
Email:jan.bekhof1947@gmail.com
Edwin Delfsma
Bestuurslid
Sinds 17 december 2019 Tel: 06-40538554
Email: edwin221172@gmail.com
Connie Bosma-Veenstra
Technisch voorzitter
Sinds 1 september 2021
Email: cobove76@yahoo.com
Jan Ophof
Bestuurslid
Sinds 1 september 2017 Tel: 0561-431189
Email: j.ophof2@kpnplanet.nl
Scroll naar boven