Volière

Sinds 2006 bezit en onderhoudt De Eendracht een volière aan de Kleine Singel. De volière met de naam De Singel Fluiters wordt beheerd door ons bestuurslid Dhr. J. Bekhof die daags de vogels voert.
De grote schoonmaak geschied eenmaal per jaar en wordt door het bestuur van het Plaatselijk Belang gedaan.

Het voer wordt gesponsord door KlusWijs Noordwolde. Hiervoor onze hartelijke dank. Voor overige onkosten als verzekering, onderhoud, etc. zoekt het bestuur meer sponsors die een vast bedrag per jaar willen sponsoren door het aanleveren van een te plaatsen advertentie.
Een aantal ondernemers adverteert al in ons verenigingsboekje.

De tarieven voor een advertentie variëren qua grootte van € 30 tot € 100. Voor dit tarief wordt de advertentie tweemaal in 1 jaar geplaatst in onze Eendrachter.

Wat krijgt een sponsor er voor terug?
1. Onze hartelijke dank.
2. In ieder geval 2 maal per jaar een advertentie in ons verenigingsboekje “De Eendrachter”.

Voliere

Scroll naar boven