De geplande dorpsplan avond in ’t Buurthuus van dinsdag 27 september aanstaande wordt tot leen later moment eerst uitgesteld. De voorbereiding heeft even meer tijd nodig.

Wilt u dit bericht voor ons delen? Alvast bedankt.

Op 27 september om 20.00 uur in ’t Buurthuus! Denk mee met jullie thema’s om Noordwolde nog mooier te maken. U bent van harte welkom!

Delen? Heel graag!

Voortgang opstellen dorpsplan voor Noordwolde

Op 12 april had Plaatselijk Belang de Eendracht het genoegen om 40 personen welkom te heten op de eerste bijeenkomst betreffende het dorpsplan. Tijdens deze bijeenkomst werd door Riejanne Bouma, adviseur van Doarpswurk (zie www.doarpswurk.nl) voor de regio Zuidoost Friesland, uitgelegd wat een dorpsplan inhoud. Spoedig daarna kwam er een goede discussie opgang over welke thema’s er onder andere zoal in een dorpsplan beschreven zouden moeten worden. Men kwam al gauw aan de volgende thema’s namelijk Wonen, Verkeer/Veiligheid, Groen/Leefbaarheid, Openbare voorzieningen/Verenigingen, Toerisme, Werk en Zorg. Voor de thema’s Wonen, Toerisme, Verkeer/Veiligheid en Groen waren er ook personen die zich aangemeld hebben om de thema’s verder uit te diepen. Het vervolg zou plaats vinden eind mei, maar wegens omstandigheden is dat opgeschoven naar juni.

In de bijeenkomst van juni gaan wij dieper in op de thema’s Wonen, Toerisme, Verkeer/Veiligheid en Groen. Voor deze bijeenkomst willen wij de inwoners van Noordwolde uitnodigen om te komen mee praten over wat de verschillende thema’s nu moeten inhouden. De bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdagavond 28 juni 2022 in de theaterzaal van ’t Buurthuus, aanvang 20.00 uur.

Ik hoop dan weer vele inwoners te mogen ontvangen want het dorpsplan is een product van de inwoners van Noordwolde. Het zijn hun wensen die in het dorpsplan komen. Grijp de uitdaging met twee handen aan. Kunt u niet aanwezig zijn en hebt u ideeën, op- of aanmerkingen stuur deze dan naar dorpsplan@eendrachtnoordwolde.nl. Verder zullen wij na deze bijeenkomst resultaten op de website plaatsen.

Scroll naar boven