Algemene informatie

Noordwolde-boardWelkomstborden
Een organisatie die bordjes op de welkomstborden bij de toegangswegen tot het dorp wil plaatsen kan gratis het benodigde aantal bordjes op halen bij:
Jan Bekhof – Paaskamp 19 – Noordwolde – tel. (0561) 432558.

Regels voor het plaatsen van bordjes (tekststroken) op de welkomstborden:
-De bordjes moet u voor eigen kosten van tekst voorzien (het beplakken van de bordjes hoeft niet door een beletteringsbedrijf te gebeuren maar u mag, mits de letters er netjes op komen te staan, dit ook zelf doen).
-De bordjes moet u zelf aan de welkomstborden bevestigen (bouten en moeren worden bijgeleverd).
-De tekst mag alleen bestaan uit een aankondiging voor een evenement of andere activiteit. Reclame voor bedrijven is verboden, toeristische reclame is wel toegestaan.
-De tekst aan een welkomstbord mag per activiteit op maximaal 2 bordjes staan. U mag zelf het lettertype, kleur en grootte van de letters bepalen. De tekst mag uit meerdere kleuren bestaan.
-De bordjes mogen 1 maand voor aanvang van de activiteit aan het welkomstbord geplaatst worden. Als er voldoende ruimte is aan de welkomstborden dan is 6 weken mogelijk, dit moet u even overleggen met Jan Bekhof.
-De bordjes moeten maximaal 8 dagen na de activiteit weer schoon en zonder beplakking worden ingeleverd bij Jan Bekhof.
-Er worden door de Eendracht geen kosten berekend, behalve als de bordjes langer dan 5 dagen na afloop van de activiteit nog op de welkomstborden zitten, deze worden dan door ons verwijderd en schoon gemaakt. Hiervoor worden door ons verwijderingskosten (5 euro per bordje) in rekening gebracht.
-Er is geen vergunning van de gemeente nodig als u bordjes aan de welkomstborden plaatst. Voor borden die los staan heeft u een vergunning nodig, de gemeente controleerd hier streng op.
-De Eendracht is verantwoordelijk voor de welkomstborden en heeft het recht om bordjes met niet toelaatbare tekst, of zeer slordig geplakte letters, te verwijderen.

Weststellingwerf_vlagInfolijn van de gemeente Weststellingwerf
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over het openbaar gebied, zoals wegenonderhoud, openbare verlichting, groenvoorziening, reiniging, riolering of onderhoud openbare gebouwen, bel dan de infolijn van de gemeente Weststellingwerf : 140561. U kunt ook e-mailen naar: info@weststellingwerf.nl
Als u liever heeft dat wij het voor u regelen, neem dan contact op met het secretariaat of een bestuurslid.

Bel NoordwoldeSchilderij van de molen, luchtfoto en bel
Ons schilderij van de molen, een luchtfoto van Noordwolde en onze bel voor boven de bar, kunt u vinden in het restaurant van sporthal “De Duker”. Het bestuur heeft die in bruikleen gegeven aan de Familie Dekker, die beloofd hebben om er goed op te passen.
Het schilderij is jaren uitgeleend geweest aan het vlechtmuseum, die het echter nooit hebben opgehangen.
De bel heeft wel in het Buurthuis gehangen maar nooit in ‘t Vlechtwerk. Het bestuur is blij met de nieuwe plaats. Degene die het wil zien kan het nu zien door een bezoekje te brengen aan restaurant “De Duker”.

Scroll naar boven